Denní a Týdenní pobyt mládeže

ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
Královský Vršek 9, 586 01 Jihlava
tel.: 066/ 721 02 70


fotografie

naše cíle


Denní a Týdenní pobyt mládeže naleznete po našem přestěhování do společné budovy v červnu 1998 v bývalé mateřské škole na Královském Vršku č. 9 v Jihlavě.
Naším zřizovatelem je Městský úřad Jihlava. Denní pobyt funguje v Jihlavě od r. 1973, Týdenní pobyt byl otevřen v r. 1985. Od doby vzniku registrujeme v matrice Denního pobytu 87 klientů a Týdenního pobytu 95 klientů.

Denní pobyt je v provozu každý všední den od 5.30 do 16.00 h, na Týdenním pobytu klienti pobývají od pondělí do pátku a na víkendy jezdí domů. Poskytujeme komplexní péči (výchovně vzdělávací, ošetřovací, rehabilitační, logopedickou, atd.) dětem a dospělým s mentálním postižením středního až hlubokého stupně ve věku od tří let výše. Přijímáme i klienty s kombinovanými vadami (mentální + smyslové nebo tělesné postižení, autismus).

V současné době máme 54 klienty (Denní pobyt - 28, Týdenní pobyt - 26) z Jihlavy, z jihlavského i z okolních okresů (Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí). Jsme koedukované zařízení. Nejmladšímu klientovi je 6 a nejstaršímu 45 let.

Pracuje u nás 29 zaměstnanců, z toho 10 vychovatelů, 7 zdravotních sester, 1 rehabilitační pracovnice a 1 instruktor pracovní výchovy, kteří se věnují přímo klientům. Vychovatelé (máme mezi sebou i několik mužů, což je ku prospěchu věci) mají minimálně střední pedagogické vzdělání, popř. doplňkové zkoušky ze speciální pedagogiky nebo vysokoškolské vzdělání - obor speciální pedagogika. Všichni zaměstnanci se podle potřeby a nabídky zúčastňují různých kursů a školení.

Jsme samostatnou příspěvkovou organizací. Financuje nás částečně stát prostřednictvím státní dotace na lůžko, částečně zřizovatel a nejmenší část našich příjmů tvoří tržby od klientů za poskytnuté služby.

Občas se nám podaří získat finanční nebo materiální dar od sponzorů.
Všem děkujeme! 

Klienti jsou u nás ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, přičemž vždy 2 pokoje mají společné sociální zařízení a předsíň. Každá ze šesti skupin klientů využívá vlastní denní místnost zařízenou různě podle věku, stupně postižení a přání klientů. Dále máme k dispozici malou tělocvičnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyň, relaxační místnost, Společenský pokoj, koupelnu s perličkovou lázní a velkou zahradu. Chováme zvířata, pěstujeme květiny. Pro každého klienta máme vypracován individuální výchovně vzdělávací plán, jehož plnění průběžně vyhodnocujeme. Spolupracujeme s lékaři, psychology, pracovníky speciálně pedagogických center, s občanskými sdruženími a se školami. Studenti středních a vysokých škol u nás mohou absolvovat různé typy praxí. Nejmladší klienty a klienty s nejtěžším stupněm postižení se snažíme naučit základním sebeobslužným a sociálním návykům a podle individuálních možností je postupně zapojujeme do společných akcí. Zaměřujeme se na jejich zvláštní schopnosti a oblíbené činnosti.

Snažíme se co nejlépe spolupracovat s rodiči našich klientů, kteří se mohou do většiny námi pořádaných akcí také zapojit. Do našeho Klubu pro mentálně postižené docházejí děti a dospělí, jež nejsou klienty žádného podobného zařízení. Hodně zkušeností jsme získali během týdenní stáže v partnerském městě Jihlavy, nizozemském Purmerendu, kde jsme navštívili několik zařízení pro osoby s handicapem. Na jejich základě nyní více respektujeme přání samotných klientů a jim přizpůsobujeme naši činnost.

 

tělocvična - 08.jpg (781497 bytes) zahrada - 07.jpg (883956 bytes) relaxační místnost - 06.jpg (802266 bytes) cvičná kuchyň - 09.jpg (778959 bytes) příjezd pro automobily - 10.jpg (827845 bytes)
tělocvična zahrada relaxační místnost cvičná kuchyň příjezd pro automobily

vodní hrátky u moře v Itálii - 13.jpg (499209 bytes) ložnice - 02.jpg (764839 bytes) vánoce - 14.jpg (662210 bytes) keramická dílna - 04.jpg (900503 bytes) denní místnost klientů - 05.jpg (905912 bytes)
vodní hrátky u moře v Itálii ložnice vánoce keramická dílna denní místnost klientů

denní místnost klientů - 01.jpg (823563 bytes) trénink v tělocvičně - 12.jpg (511949 bytes) bezbariérové WC - 11.jpg (102034 bytes) turisté v Praze - 21.jpg (537566 bytes) koupelna pro tělesně postižené - 03.jpg (808080 bytes)
denní místnost klientů trénink v tělocvičně bezbariérové WC turisté v Praze koupelna pro tělesně postižené

taneční kursy v Brně - 16.jpg (423134 bytes) rekondiční pobyt na Zadově - 17.jpg (551869 bytes) hyppoterapie - 18.jpg (517292 bytes) plavecký výcvik - 19.jpg (603040 bytes) naši sportovci na olympijské soutěži ve stolním tenise ve Dvoře Králové - 20.jpg (118438 bytes)
taneční kursy v Brně rekondiční pobyt na Zadově hyppoterapie plavecký výcvik naši sportovci na olympijské soutěži ve stolním tenise ve Dvoře Králové

Tradiční Mikulášská besídka - 15.jpg (538148 bytes) účastníci speciální olympiády v Praze - 22.jpg (513682 bytes) s vlastními výrobky v keramické dílně - 23.jpg (574001 bytes) rekondiční pobyt na Kalichu - 24.jpg (658832 bytes) na zájezdu ve Vídni - 25.jpg (681066 bytes)
Tradiční Mikulášská besídka účastníci speciální olympiády v Praze s vlastními výrobky v keramické dílně rekondiční pobyt na Kalichu na zájezdu ve Vídni

exkurze do skláren v Dobroníně - 26.jpg (544511 bytes) lyžaři - 27.jpg (645022 bytes) na Matějské pouti - 28.jpg (558600 bytes) cyklisté před startem na speciální olympiádě v Praze - 29.jpg (581704 bytes) výtvarná výchova - 30.jpg (563607 bytes)
exkurze do skláren v Dobroníně lyžaři na Matějské pouti cyklisté před startem na speciální olympiádě v Praze výtvarná výchova

Hlavní cíle naší práce jsou následující:

  • vytvořit klientům pokud možno co nejvíce domácí prostředí a přátelskou atmosféru
  • vést klienty k co největší samostatnosti podle individuálních možností a stupně postižení
  • umožnit klientům pobývat co nejvíce v přirozeném prostředí a naopak prostřednictvím různých aktivit seznamovat veřejnost s problematikou mentálního postižení
  • zabezpečit školní vzdělání všem klientům podle jejich schopností
    (ve spolupráci se zvláštnía pomocnou školou)
  • najít možnosti pracovní realizace starších klientů
  • umožnit schopným klientům odchod od nás – nalézt alternativní možnost k pobytu v ústavu, pokud je to možné
  • nabídnout klientům pestrý výběr činností a aktivit, kterými mohou vyplnit svůj volný čas

Klienty ve věku školní docházky dovážíme denně naším automobilem do Pomocné školy v Jihlavě, kde mohou absolvovat tříletý přípravný stupeň pomocné školy a případně pokračovat ve školní docházce. Starší klienty zaměstnáváme zejména pracovní rehabilitací. Usilujeme o to, aby naši klienti pobývali co nejvíce mimo naše zařízení v přirozeném prostředí mezi ostatními lidmi a mohli tak získávat v praxi společenské návyky a dovednosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, chodíme na koncerty a výstavy, účastníme se tanečních kursů, pořádáme diskotéky a taneční zábavy, jezdíme na výlety.
Hodně sportujeme: pravidelně plaveme a cvičíme v tělocvičně, jezdíme na kolech a na koních, chodíme na turistické výlety, trénujeme košíkovou, přehazovanou, atletiku, stolní tenis, plavání atd. V rámci našeho Sportovního klubu JEŽCI - jsme členy českého hnutí speciálních olympiád. Několikrát v roce jezdíme na vícedenní rekondiční pobyty, i zahraniční.

Kontakt s námi je možný na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle.
Královský Vršek 9, 586 01 Jihlava
tel.: 066/ 721 02 70

S radostí uvítáme sponzorské dary,
finanční nebo materiální či jiné nabídky na spolupráci.
 

Jménem klientů a zaměstnanců
Denního a Týdenního pobytu mládeže Jihlava

ředitelka DTPM:
Mgr. Helena Noskovábezplatně tuto stránku vyrobila redakce Zdraví a Zdravotnictví