Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Úterý, 12.Prosinec 2000 Péče o pacienty 

Co znamená pojem domácí péče

Úroveň poznatků současné vědy v oblasti medicínských oborů a ošetřovatelství nám dovoluje - o Vás a Vaše rodinné příslušníky - pečovat ve Vašem vlastním domácím prostředí. Vliv domácího prostředí - přítomnost rodinných příslušníků a Vašich blízkých, zájem o Váš stav, přímo ovlivňuje proces uzdravování u klientů všech věkových kategorií. Dlouholetými vědeckými studiemi je prokázáno, že psychická pohoda člověka má významnou úlohu v procesu uzdravování téměř u všech forem onemocnění. Domácí péče Vám umožňuje v indikovaných případech po pobytu v nemocnici - nabírat nových sil v domácím prostředí, za odborné péče všeobecných sester, sester specialistek i rehabilitačních pracovníků.

Domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem, u kterého jste Vy, nebo Vaši rodinní příslušníci léčeni. Odborný personál o Vás, společně s Vašimi rodinnými příslušníky, průběžně pečuje ve Vašem domácím prostředí dle léčebného a ošetřovatelského plánu. Aktuálně informuje Vašeho ošetřujícího lékaře o změnách zdravotního stavu a sociálních potřebách.

Domácí péče je určena Vám a Vašim blízkým!
Domácí péče byla v minulosti určena pouze privilegovaným kastám. Dnes je určena právě Vám a Vašim rodinným příslušníkům. Domácí péče zahrnuje všechny věkové kategorie, například je poskytována již kojencům v době návratu z porodnice, kdy ženské i dětské sestry pečují o zdravotní stav dítěte i maminky. U dlouhodobě a chronicky nemocných klientů, sledují odborníci aktuální zdravotní stav tak, aby akutní změna stavu byla vždy rychle signalizována ošetřujícímu lékaři. Domácí péče pomáhá řešit zdravotní i sociální problémy seniorů, kteří potřebují podporu v době osamocení, nemoci, beznaděje.

Kdo domácí péči poskytuje?
Zájmem Vlády České republiky je zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči v domácím prostředí. Právě proto byly zřízeny agentury domácí péče. Vzhledem k tomu, že domácí péči je nutné poskytovat na vysoké profesionální úrovni - tým agentur domácí péče je složen ze zkušených zdravotnických pracovníků (lékaři, všeobecné sestry, sestry specialistky, rehabilitační pracovníci, psychologové, sociální pracovnice a další).

Domácí péče - dokonalý servis pro Vás
Na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám může být dle aktuálního zdravotního stavu poskytnuta péče v následujícím rozsahu :

- základní zdravotní a sociální péče - zajištění osobní hygieny, prevence a léčba proleženin, příjem tekutin a stravy, zábaly, obklady, transport, doprovod, úprava domácího prostředí,

- odborná zdravotní a sociální péče - sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního tělesného a duševního stavu, odběr biologického materiálu, funkční i laboratorní vyšetření na specielních přístrojích, podávání předepsaných léků,převazy a ošetření ran, aplikace léčebných kúr, zavádění sond a katétrů, aplikace nitrosvalových injekcí, infuzí, kyslíková terapie, inhalační terapie rehabilitační péče, kondiční cvičení, podávání odborných informací, edukace klienta, preventivní prohlídky, sociální diagnostika atd.,

- specializovaná zdravotní a sociální péče - aplikace diagnostických přístrojů a metod, radiologický servis, podpůrná psychoterapie, spirituální péče, odborný monitoring u dlouhodobě a chronicky nemocných klientů, odborné poradenství v oblasti životního stylu, zdravotního pojištění, dietního režimu, sociální péče a pomoci atd.

Bližší informace o rozsahu a poskytování domácí péče Vám ochotně podá každá agentura domácí péče.

Domácí péče je poskytována zdarma!
Ošetřujícím lékařem indikovaná domácí zdravotní péče je Vám i Vašim rodinným příslušníkům poskytována zdarma !

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a sociální péče prostřednictvím sociálních referátů okresních úřadů.V případě, že budete požadovat nadstandardní péči (kadeřnické služby, pedikúra, manikúra), kterou nehradí zdravotní pojišťovny ani sociální referáty - bude Vám poskytnuta za přímou úhradu.

Garanti domácí péče

Agentury pro domácí péči
jsou zřizovány okresními, obvodními, či městskými úřady a obcemi, zdravotnickými zařízeními ambulantního i lůžkového typu, privátními sestrami či lékaři, charitativními i humanitárními organizacemi a mnoha dalšími subjekty. Většina agentur domácí péče je sdružena v Asociaci domácí péče České republiky, která dohlíží na kvalitu poskytované komplexní domácí péče.
Blanka Misconiová, prezidentka Asociace domácí péče ČR


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Péče o pacienty