Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Úterý, 07.Leden 2003 Kdo je Kdo Současnost

ředitel Státního zdravotního ústavu od 1.ledna 2003
* 7. 1. 1954 v Ostravě-Vítkovicích

Životopisná data

Vzdělání:
2002 - dokončeno doktorandské studium na LF v Olomouci
1996 - atestace Veřejné zdravotnictví
1986 - atestace Hygiena práce a nemoci z povolání
1983 - atestace I. st. Hygiena a epidemiologie
1979 - promoce na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze

Zaměstnání:
1995-dosud - externí učitel na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
1990–2002 - ředitel KHS Ostrava, krajský hygienik MS kraje a městský hygienik
Města Ostravy
1990 (březen-červen) - poradce ministra zdravotnictví
1983-1990 - ved. odd. toxikologie KHS Ostrava
1979-1983 - odd. toxikologie KHS Ostrava

Odborné společnosti:
Lékařská společnost JEP, Společnost pracovního lékařství, ISEE, ISEA

Zahraniční stáže:
2000 - NATO ASI Risk Assessment Activities for the Cold war Facilities and
Environmental Legacies (Bulharsko)
1998 - pokračovací kurz Environmentální Epidemiologie, University of Wageningen,
Holandsko
1996 - studijní pobyt US EPA se zaměřením na Health Risk Assessment (1 měsíc)
1995 - základní kurz Environmentální Epidemiologie, University of Wageningen,
Holandsko
1992 - studijní pobyt Japonsko (1 měsíc)
1991 - studijní pobyt - stáž EU Belgie (1 měsíc)

Odborná činnost:
2002-dosud - člen komise pro státní závěrečné zkoušky z oboru epidemiologie,
sociální lékařství a zdravotnické právo LF UP v Olomouci
2002-dosud - spoluřešitel grantu „The EU Benchmarking Health Monitoring
Programme”, Grant Agreement SI2.328187 (2001 CVG3-514)
2002-dosud - člen řídícího výboru Sítě zdravých regionů WHO
2001-dosud - místopředseda (bureau) pracovní skupiny EHK OSN pro vyjednávání
Protokolu o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a zdraví k Espoo
úmluvě za resort zdravotnictví
2000-dosud - předseda poradního sboru hl. hygienika ČR pro oblast laboratoří
2000-dosud - předseda poradního sboru hl. hygienika ČR pro obor HIA a
environmentální epidemiologii
2000-2002 - pověřen řízením regionálního pilotního projektu MATRA PRE-ACCESSION
PROJECT MAT99/CZ
1998-1999 - spoluřešitel mezinárodní studie „Regional health network minimum
data set ( Bilefeld LOEGD, NRW).
1998-2001 - Principal Investigator Projektu BIOMODEM II
1997-2001 - člen řídící skupiny projektu REGVIS 2005
1994-dosud - Focal Point WHO v Síti zdravých regionů RHN
1994-1997 - Principal Investigator Projektu CESAR/PHARE
1992-1997 - člen Core Group Projektu Slezsko/Silesia
1992-dosud - člen rady monitoringu hl. hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR
1991 – 1993 - hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR – Prospektivní studie účinnosti
ochrany pracujících v koksochemickém průmyslu před vznikem nádorových onemocnění
Reg. No. 0514-3
1991-dosud - gestor úkolů hl. hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR
vyplývajících ze speciálního monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva
Ostravsko-karvinské oblasti ve vztahu k ŽP

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – velmi dobře (zkouška v rámci doktorandského studia)
ruský jazyk – velmi dobře (maturitní zkouška)
německý jazyk – pasivně

Dovednosti:
řidičský průkaz sk. B
mezinárodní potápěčský průkaz CMAS P*
všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby
průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla – velitel jachty mořské plavby

Osobní data:
národnost: česká
rodinný stav: ženatý, 2 děti
narozen: 7. 1. 1954 v Ostravě-Vítkovicích

Foto
Zdroj: Státní zdravotní ústav


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo