Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 22.Leden 2003 Kdo je Kdo Historie

Obor: neuropatologie
* 18. 5. 1866 Bechyně
+ 16. 1. 1944 Praha

Při studiu lékařské fakulty pracoval v kraniologické laboratoři Národního muzea. Titul MUDr. získal na české lékařské fakultě v roce 1891. V období 1890 - 1891 byl demonstrátorem patologicko-anatomického ústavu prof. Hlavy, kde získal teoretické základy v patologické histologii a současně pracoval jako externí lékař na II. interní klinice u prof. Maixnera. Chtěl se věnovat interně, ale v dohledné době nebyla naděje získat místo asistenta na některé z interních klinik, proto v roce 1892 nastoupil jako asistent na psychiatrickou kliniku (klinika pro choroby duševní a nervové) v Praze. Začal se věnovat neuropatologii. Pro zimní semestr 1892 - 1893 získal stipendium lékařské fakulty a mohl v tu dobu pracovat na tehdejší nejslavnější klinice pro choroby nervové - na klinice prof. Charcota v Paříži. Po návratu se věnoval problematice tuberkulózy (z pohledu sociálního i medicínského - mícha) a studoval fyziologii štítné žlázy.
V roce 1896 se habilitoval z neuropatologie. Po habilitaci navštívil kliniky a ústavy pro nervové a duševní choroby v Moskvě, Varšavě, Budapešti, Krakově, Vídni, Lipsku, Vratislavi, Opavě, Mnichově, Curychu, Bělehradě, Berlíně aj.
V roce 1903 byl jmenován soudním znalcem v oboru chorob nervových a duševních u zemského soudu v Praze. V roce 1905 se mu podařilo prosadit vznik prvního samostatného oddělení pro choroby nervové (neurologické oddělení) v Čechách, a to v nemocnici u Milosrdných bratří v Praze a stal se jeho primářem.
Mimořádnou profesuru získal v r. 1906, řádnou v roce 1919, kdy se stal přednostou ambulatoria pro nervové choroby, které v roce 1926 bylo přeměněno na neurologickou kliniku. Prof. Haškovec se stal přednostou této neurologické kliniky. V roce 1925/6 byl děkanem lékařské fakulty.
Pracoval v mnoha mezinárodních odborných společnostech, přednášel a hodně publikoval nejen doma, ale i v zahraničí. Získal mnoho mezinárodních uznání.
Byl zakladatelem samostatné české neurologie, průkopníkem neuropatologie. Byl prvním docentem neurologie v Rakousko-Uhersku. Zabýval se současně endokrinologií, pedoneuropsychiatrií, antropologií, fyzioterapií a mnoha jinými obory. Jeho vědecké práce byly a jsou v odborné literatuře hojně citovány.
První pozoroval a popsal "akathisii", běžný vedlejší účinek, který se objevuje při léčbě neuroleptiky. Jedná se bezděčné pobíhání, neschopnost trvale sedět, neposednost. Název "akathisie" je dodnes užíván v různých podobách (acathisis, akathsie, akatizie atd.) na celém světě. V desáté revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů z r. 1999, je uvedena Akatizie, vyvolaná léčbou a označena kódem G21.1.


Děkuji za upozornění na objev akathisie Dr. Martinovi Brüne, z Department of Psychiatry and Psychotherapy Ruhr-University of Bochum.
2001- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo