Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pondělí, 27.Leden 2003 Kdo je Kdo Současnost

* 30. června 1930 - Horažďovice

Studia:
Lékařská fakulta UK v Plzni. Studium ukončil v roce 1955 s vyznamenáním

Zaměstnání:
Endokrinologický ústav v Praze (u doc. Šilinka)
Od roku 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2. LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem. Zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky.
V roce 1992 po zrušení fakultní nemocnice převzal vedení interní kliniky VLA JEP v ÚVN Praha. Tam také založil 1. osteocentrum v České republice.

Zahraniční pobyty, stáže:
Odborně pracoval téměř dva roky v etiopském Hararu, kde se mimo jiné zabýval tamním pobytem Arthura Rimbauda. Publikoval o něm několik originálních prací.
Dva roky (1968, 69) pracoval na endokrinologické klinice prof. Klotze v Paříži.
Kratší studijní pobyty byly v Leedsu (prof. Care), v Tokyu (prof. Shishiba) a v Uppsale (prof. Bostrőm).

Publikační a přednášková činnost:
Jeho medicínské zájmy byly celkem vyhraněné již od studií. S primářem Lavičkou z Plzně publikoval práce (i monografie) týkající se kloubní a kostní problematiky. Poté, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze se zabýval endokrinologií v celé šíři, ale opět zejména endokrinologií kosti a také metabolismem kyseliny močové. V té době napsal první monografii o kalcitoninu u nás.
Publikoval přes 300 prací a 9 monografií. Nejvýznamnější je Endokrinologie (s O. Blehou).
Přednášel ve všech světadílech všemi světovými jazyky.

Členství v odborných a vědeckých společnostech:
Prof. Blahoš je předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Do jejího čela byl opakovaně zvolen.
V říjnu 1998 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (World Medical Association), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se SZO (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.
Je zahraniční korespondující člen Académie Nationale de Médecine (Paříž).
Založil Association des médecins francophones tcheques et slovaques při ČLS JEP.
Jeho zvolení do Francouzské lékařské akademie je druhou volbou Čecha po J. E. Purkyňovi do této prestižní instituce.
Dr. Blahoš je dále dlouhodobým předsedou vědecké sekce Nadace český literární fond, členem mnoha vědeckých rad, redakčních rad, členem výborů mezinárodních lékařských společností (European Forum of National Medical Association při WHO, Council for International Organization of Medical Sciences při WHO a další).

Vyznamenání:
Byl poctěn řadou vyznamenání domácích i mezinárodních lékařských institucí.

Zájmy:
Od mládí se věnoval jazykům (v 15 letech univ. zkouška z angličtiny, v 18 letech ze španělštiny), hovoří plyně francouzsky a německy.
Koníčkem prof. Blahoše je hudba (je aktivní pianista, harmonikář), srovnávací lingvistika a literární historie.

pro www.zdrav.cz
květen 1999


2002 - 12. července jmenoval president Francie Jacques Chirac profesora MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. Rytířem Čestné legie. Vysoké vyznamenání předal laureátovi velvyslanec Francie, Philippe Coste u příležitosti francouzského státního svátku. Řád Rytíře čestné legie byl založen Napoleonem v roce 1802. Řád se uděluje vojenským osobám za hrdinské činy a civilním osobám za mimořádné zásluhy.


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo