Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pondělí, 27.Leden 2003 Kdo je Kdo Současnost

* 7. 6. 1941 - Praha

Studia:
Akademické gymnázium v Praze 1958
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1964 – promovaný lékař, od 1967 MUDr.

Zaměstnání:
1964 – 1969 FVL UK v Praze - vědecká aspirantura
1969 – 1987 FVL UK v Praze odborný asistent
1987 - FVL UK, nyní 1. LF UK v Praze - docent

Další vědecké a pedagogické hodnosti:
1980 CSc. – FVL UK – Poměr volných a vázaných ribosomů v acinální buňce pankreatu krysy během vývoje
1987 - doc. - FVL UK
1997 - Dr. med. honoris causa – (University of Dublin – Trinity College, Irsko)

Funkce na fakultě:
1990 přednosta Histologického ústavu FVL UK v Praze
1996 - přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK v Praze
1993 – 1999 děkan 1. LF UK v Praze
1993 – 1999 člen Vědecké rady 1. LF UK v Praze

Akademické funkce:
1990 – 1993 člen a předseda Akademického senátu FVL/1. LF UK v Praze
1990 – 1993 člen, člen předsednictva a předseda Akademického senátu UK
1993 – 1999 člen Vědecké rady UK

Hlavní obor:
Histologie a embryologie – kvantitativní morfologie a stereologie se zaměřením na epitelové a pigmentové buňky, prostorová rekonstrukce cévního řečiště placenty, kvantitativní popis buněčné diferenciace epitelů

Studijní pobyty:
1958 a 1973 Humboldtova univerzita Berlín – elektronová mikroskopie
1975 Univerzita v Helsinkách – experimentální embryologie
1985 Univerzity v Zábřehu a Lublani – imunohistochemie a stereologie
1991 Univerzita ve Würzburgu – imunohistochemie
1993 Univerzita v Homburgu – imunohistochemie a anlýza obrazu

Přednáškové pobyty:
1994 Univerzita v Lublani – vyžádaný kurs embryologie na LF

Členství v odborných a vědeckých společnostech:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Česká anatomická společnost
Česká společnost histochemická a cytochemická
Česká společnost biologická
Řádný člen Papežské akademie Pro vita
Člen výkonného výboru AMSE (Asociace lékařských fakult v Evropě) – od 1996

Odborné publikace:
56 původních sdělení v časopisech českých i zahraničních (všechny s recenzním řízením) s hlavními tématy: vývoj poměru volných a vázaných ribosomů v acinární buňce pankreatu za vývoje (na toto téma je i kandidátská disertační práce), vývoj poměru řasinkových i neřasinkových buněk v epitelu sliznice vejcovodu za vývoje a v průběhu menstruačního cyklu, ultrastruktura pigmentové buňky savců, ultrastruktura a chemické složení pigmentových granul in situ a izolovaných z různých typů pigmentovaných tkání normálních a patologických, metodika izolace melanosomů, struktura syntetických melaninů, prostorová rekonstrukce kapilárního řečiště placenty člověka pomocí konfokálního mikroskopu.

Osobní zájmy:
Celoživotním zájmem, téměř osudem je hudba, pěstovaná pasivně i aktivně (hlavně klávesové nástroje včetně varhan, zpěv - 35 let jsem až do ochrnutí hlasivky zpíval sólově a v různých sborech, např. s Č. Staškem, Z. Šulcem, M. Novenkem, J. Snítilem, J. Štvánem).
Zajímají mne sporty týkající se vody v jakémkoli skupenství (plavání, kanoistika – na fakultě jsem získal výkonnostní třídu v plavání a vodním slalomu - lyžování a díky manželce a kamarádům i námořní jachting od roku 1992).
Rád čtu literaturu faktu (zejména historie, hudební nástroje, historie přírodních věd.
Pracuji rád na (cizí) zahradě.

Osobní vyznání:
Od roku 1990 se podílím na vedení nejstarší a nejvýznamnější lékařské fakulty v zemi a částečně i Univerzity Karlovy. Proto jsem velice zatažen do problémů, které souvisí jak s řízením výchovy mediků, tak i postgraduálního a profesionálního doškolování lékařů. Přes veškerou snahu představitelů vysokých škol (Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity i Palackého univerzity), není dosud vyřešen základní rozpor , kterým je naprosto nekoncepční přístup k popromočnímu vzdělávání s výjimkou stomatologů a nechuť řešit možnost praktické výuky mediků ve fakultních/univerzitních nemocnicích. Tato skutečnost podstatně ovlivnila můj život v posledních 10 letech.

Rodina:
manželka ing. Luběna, roz. Bílková, klinická biochemička (1944), děti: MUDr. Jan Hach, ortopéd (1970), Bc. Magdaléna Felixová, imunoložka (1971)
Otec: MUDr. Antoním Hach, praktický lékař (1910-1994), matka: Marie, roz. Vácová, středoškolská profesorka (1913-1973).

pro www.zdrav.cz
květen 1999
- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo