Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Čtvrtek, 22.Červen 2000 Zdravotní rádce 

Cukrovka je chronické (vleklé) onemocnění, způsobené neschopností organismu hospodařit s cukrem (glukózou). Projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi nebo jejími ztrátami močí. Tato porucha však nepostihuje jen hospodaření s cukry, zasahuje i do hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu. Nemocnému může již od počátku přinášet potíže v podobě neuhasitelné žízně, častějšího močení, únavy, nevýkonnosti, úbytku tělesné hmotnosti a k nim se mohou přidružovat i jiné příznaky či komplikace (např. svědění kůže, sklon k zánětům apod.). Jindy mohou být potíže minimální, což vede k podceňování nemoci a důsledky pak mohou být záludnější.

Čím je cukrovka způsobena?
Příčinou vzniku cukrovky je nedostatek inzulínu, látky, která se normálně tvoří ve slinivce břišní. Jeho absolutní nedostatek, způsobený tím, že se ve slinivce přestal vytvářet, je příznačný pro cukrovku 1. typu. Naproti tomu relativní nedostatek inzulínu, charakteristický pro cukrovku 2. typu, je vyvolán poruchou jeho uvolňování ze slinivky nebo jeho sníženou účinností. Podle typu poruchy volí lékař léčbu cukrovky: vždy je to dieta a změna životosprávy a dále případně buď tablety nebo inzulín. U nás má většina nemocných cukrovku 2. typu, a proto především jim je věnováno těchto několik řádků, i když jsou obecně platné pro všechny diabetiky.
Život s cukrovkou
Prvním a základním předpokladem úspěšné léčby je podrobné poznání nemoci. Snažte se získat co nejvíc informací, využívejte návštěvy u lékaře k otázkám o problémech, které Vám nejsou jasné. Přistupujte ke svému onemocnění aktivně, jen tak dosáhnete nejlepších výsledků. Pamatujte, že správná léčba cukrovky vyžaduje pravidelnost a řád v každodenním životě. Osvojení si správných návyků se musí stát pro Vás samozřejmostí. Váš odpovědný přístup k cukrovce se projeví nejen drobnými momentálními výsledky, ale především Vám může prospět v ochraně před pozdními komplikacemi, jako je selhání ledvin, oslepnutí, ischemická choroba srdeční, mozkové příhody či amputace končetin. Pamatujte, že základními součástmi léčby Vaší cukrovky je dodržování dietních opatření a dostatek pohybu.
Cukrovka a dietní opatření
Přes pokroky v léčbě inzulínem a tabletami je úprava jídelníčku základním opatřením u všech nemocných trpících cukrovkou. Přitom se však přístupy k dietě musí lišit u nemocných diabetem l. a 2. typu.
Cukry jsou vedle bílkovin a tuků základní živinou, kterou člověk denně přijímá v potravě. Různé potraviny totiž mají různý obsah cukru, na což by měl každý diabetik pamatovat, a při jejich výběru přepočítávat množství cukru, neboť jej může přijmout jen v omezené dávce. Proto existují tabulky s přehledem obsahu sacharidů v jednotlivých potravinách. Diabetik může používat jídelníček, v němž je přímo uvedeno množství potravin v gramech tak, aby dodržel předepsanou dávku živin, nebo může využívat tzv. výměnné jednotky, to znamená zaměňovat mezi sebou potraviny, jejichž obsah cukru přesně zná.
Cukrovka 1. typu není většinou spojena s obezitou či nadváhou. Základním léčebným principem je dát do souladu množství cukrů (sacharidů) v dietě, dávky inzulínu a tělesnou aktivitu. V současné době je většina nemocných tímto typem cukrovky léčena systémem několika dávek inzulínu denně, který je jim před každým větším jídlem (a na noc) podán injekčně. To umožňuje přesně stanovit takovou dávku inzulínu, která zabezpečí předání vstřebané glukózy do buněk. Jídelníček nemocných 1. typem cukrovky se v zásadě příliš neliší od jídelníčku zdravých lidí, musí však být rozložen na větší počet jídel, zpravidla 5 - 6. Pomocí výměnných jednotek si může diabetik snadno propočítat například množství různých příloh (brambor, knedlíků, rýže, těstovin nebo pečiva). Podobně je možno porovnávat obsah cukrů v jednotlivých druzích ovoce a v řadě dalších, zpravidla průmyslově vyráběných potravinářských výrobcích. Dřívější přísný zákaz cukrů se již nevyžaduje, přesto však se nedoporučuje překračovat dávku 30 gramů cukru denně. V takovém případě je nutné tuto dávku odečíst od doporučené denní dávky cukrů. Pro nemocné cukrovkou 1. typu nejsou vhodné některé potravinářské výrobky slazené či konzervované sacharózou - jedná se zejména o kompoty, marmelády a cukrovinky.
Vznik cukrovky 2. typu je v naprosté většině případů vyvolán obezitou. Obezita ve spojení s diabetem, vysokým krevním tlakem a zvýšenou hladinou tuků v krvi představuje základní riziko po pacienta: riziko předčasného onemocnění či úmrtí na srdeční infarkt, mozkovou cévní příhodu nebo ischemickou chorobu dolních končetin. Základním léčebným opatřením v tomto případě je snížení tělesné hmotnosti. Při dostatečně velkém snížení hmotnosti často ustoupí příznaky cukrovky, poklesne hladina krevního cukru, hodnota krevního tlaku a v neposlední řadě také hodnota krevních tuků, včetně hodnoty cholesterolu. Proto je kladen u nemocných 2. typem cukrovky takový důraz na dietu.
Základem diety je snížení energetické hodnoty stravy, aby se docílilo poklesu hmotnosti. To často znamená konzumovat denně méně než 1800 kcal (Kcal je zkratka pro kilokalorie, což je měrná jednotka energie, dnes nahrazovaná jednotkou kilojoul, zkratka kJ, kdy 1 kcal = 4,18 kJ.) Ve stravě je třeba omezit cukry a tuky, naopak značný by měl být přísun vlákniny, zejména ve formě zeleniny. Její spotřeba nemusí být téměř omezována. Vhodné je též ovoce, ale jeho množství se musí vzhledem k obsahu cukru propočítávat. Protože dieta nemá obsahovat mnoho tuku, podstatná část masa by měla pocházet z ryb a drůbeže. Nevhodný je mléčný tuk ve formě šlehačky, tučných sýrů a dalších mléčných produktů, vysoký obsah tuku je rovněž v uzeninách.
Ani množství bílkovin v potravě nemá být příliš vysoké, protože by zatěžovalo činnost ledvin, a to by mohlo vyvolat vznik vyššího krevního tlaku nebo postižení ledvin specifickými diabetickými změnami. Pro současnou diabetickou dietu je doporučené množství bílkovin stanoveno na 0,9 - 1,0 gram na kg tělesné hmotnosti a den. Pokud diabetik konzumuje tzv. diabetické (dia-) potraviny, měl by vědět, že v zásadě jsou slazeny dvěma typy sladidel. Prvním typem jsou sladidla neenergetická (sacharin, aspartam, acesulfam). Tato sladidla jsou výhodná, protože potravinářské výrobky z nich vyrobené mají nižší obsah energie (jedná se zejména o limonády, marmelády atd.). Sladidla obsahující fruktózu či jiné sacharidy však mají stejný obsah energie v 1 gramu jako řepný cukr (sacharóza) nebo glukóza. Výrobky takto slazené, označené jako diapotraviny mohou snadno vzbudit ve spotřebiteli přesvědčení, že je lze konzumovat bez omezení. Pravý opak je pravdou, a proto jejich používání nedoporučujeme, a pokud už jsou konzumovány, tak tedy pouze v rámci přesného dietního plánu se započítáním veškeré energie v nich obsažené.
Diabetická dieta je prostředek nejen léčebný, ale i preventivní. Vědomí všech souvislostí mezi dietou a nemocí má patřit mezi základní znalosti každého diabetika.
Pohybová aktivita v životě diabetika
Fyzická aktivita jako jeden z možných způsobů léčby cukrovky byla známa již před dvěma tisíci lety. Ale systematicky začal svalovou práci při aktivním pohybu používat v léčbě nemocných cukrovkou až francouzský lékař Bouchard začátkem 19. století. V posledních letech ukazují vědecké výzkumy a praktické zkušenosti diabetologů na celém světě, že fyzická aktivita, přiměřená stavu nemocného (tzv. sport pro zdraví), je naprosto neodmyslitelnou součástí léčebného programu všech diabetiků.
Proč je fyzická aktivita tak důležitá?
Pokud nemocný cukrovou sníží svoji tělesnou hmotnost, dochází zároveň k poklesu hladiny krevního cukru, zvýšení citlivosti tkání na vlastní inzulín a tím i k dalším následným metabolickým změnám, které snižují riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční.
Sedmdesát pět procent diabetiků, kteří mají cukrovku 2. typu, je obézních. Jak jsme již uvedli, předpokladem jejich úspěšného léčení je snížení hmotnosti. Ukázalo se, že mnohem úspěšnější je snižovat nadváhu u těchto pacientů kombinováním redukční diety a pravidelného cvičení. Velké části obézních diabetiků se totiž nedaří snížit svou hmotnost pouze redukční dietou a pokud ano, bývá toto snížení jen přechodné.
Jak pomáhá cvičení ke snižování hmotnosti?

 • Pracující svaly potřebují pro svoji činnost více energie, kterou si nejprve berou ze zdrojů v krvi (glukóza), a později je nutné uvolňovat energii ze zásob v těle, a to především tukových.

 • Cvičení také u některých nemocných snižuje chuť k jídlu.

 • Zlepšuje náladu, dává větší pocit zdraví a toto příjemnější psychické rozpoložení samo motivuje nemocného k dodržování diety.


Dlouhodobé sledování diabetiků rovněž jednoznačně prokázalo, že u nemocných, kteří pravidelně cvičí, se vyskytuje méně srdečních chorob a i jejich úmrtnost je nižší.
Pravidelný pohyb pomáhá snižovat hladinu krevního cukru, ale i některých tuků v krvi, a tím snižuje riziko výskytu cévních chorob. Pravidelný aktivní pohyb je také jedním ze způsobů léčby mírného stupně vysokého krevního tlaku. A protože cukrovka 2. typu bývá často spojena nejen s obezitou, ale i se zvýšením hladin některých tuků v krvi a se zvýšeným krevním tlakem, je důležitost fyzického cvičení v léčbě diabetiků více než zřetelná.
Jaký druh fyzické aktivity je pro diabetika nejvhodnější?
Všechny druhy aerobního, tj. vytrvalostního cvičení. Ti, kteří v životě příliš nesportovali, by měli začít s pravidelnými procházkami, které budou postupně prodlužovat ze 30 minut na 60 minut, nejprve 2x týdně a později alespoň 5x týdně. Také rychlost chůze doporučujeme zvyšovat postupně. Ti zdatnější mohou zvolit místo chůze pomalý běh nebo cyklistiku, a kdo má vhodné podmínky, může začít pravidelně plavat.
Fyzická aktivita ale neznamená jen sportování. Diabetik by se neměl vyhýbat jakékoliv práci, při které používá svaly, jako je práce v domácnosti, na zahrádce apod.
Ten, kdo pochopí důležitost pravidelné fyzické aktivity pro léčbu cukrovky i své celkové zdraví, ten si vždy najde na pohyb čas a najde si i způsob, jak jej zařadit do svého denního režimu. Může se stát, že objevíte v pravidelném pohybu i zdroj příjemných pocitů a radosti, které si nebudete chtít dále odpírat.
Desatero diabetika závěrem

 1. Poznejte cukrovku tak, abyste jí mohli přizpůsobit svůj život, nikoli cukrovku životu.

 2. Nespoléhejte se na to, že víte již o své cukrovce vše, neustále se vzdělávejte a nové poznatky přenášejte do běžné denní praxe.

 3. Nenechávejte si své problémy pro sebe, poraďte se se svým lékařem.

 4. Mějte na paměti, že správná dieta je základem léčby Vaší cukrovky, i když jste léčeni tabletami nebo inzulínem.

 5. Pokud máte nadváhu, cukrovka se nezlepší, nebudete-li nadváhu postupně snižovat.

 6. Vytvořte si svůj denní stereotyp, pravidelnost v denním režimu je předpokladem úspěšné léčby.

 7. Zařaďte fyzickou aktivitu do svého denního programu.

 8. Nezapomínejte pečovat o své nohy, noste pohodlnou obuv, vyvarujte se otlaků a odřenin.

 9. O všech změnách v užívání léků informujte svého lékaře.

 10. Cukrovku si léčíte kvůli sobě, nikoli kvůli lékaři.


SZÚ
Autoři: doc.MUDr. Jan Škrha, DrSc., doc. MUDr. Jindřiška Perušičová, CSc.,
prof.MUDr. Michal Anděl, CSc.
Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
© Státní zdravotní ústav 1999


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zdravotní rádce