Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Sobota, 08.Únor 2003 Zdravotní rádce 

Na začátku kojení, má-li matka mléka více, než stačí dítě vypít, takže tvorba mléka a potřeba dítěte ještě nejsou v rovnováze, je někdy nutné přebytky mléka odstříkávat. Také v případě, nemůže-li matka své dítě z různých důvodů kojit, může mléko odstříkat a podat dítěti lžičkou nebo z láhve, aby nebylo o výhody výživy mateřským mlékem ochuzeno.

Nahromadění mléka v prsou
Nahromadění mléka v prsou v prvních dnech po porodu je bolestivé, někdy provázené horečkou, třesavkou, malátností. Naplněné vývody mléčné žlázy brání dítěti ve správném přisátí. Kojení je pak pro matku bolestivé a dítě nemůže účinně sát. Navíc hrozí poškození bradavek trhlinami, které se mohou stát vstupní branou pro infekci a příčinou vzniku skutečného infekčního zánětu prsu (mastitidy). Všem těmto nepříjemným pocitům může zabránit pouze od prvního kojení (bezprostředně po porodu) správným způsobem prováděné přikládání dítěte k prsu.
Nahromadění mléka v některém laloku mléčné žlázy, způsobené náhle vzniklou poruchou odtoku mléka příslušným vývodem, například při ucpání zaschlým mlékem, vrozeným zúžením nebo z jiných příčin, může stejnými příznaky připomínat zánět a matka je pak zbytečně léčena antibiotiky. V této situaci jde o retenci mléka, která vyžaduje uvolnění odtoku mléka a jeho odstříkání.
Společným důsledkem nahromadění mléka a poruchy odtoku je pokles jeho tvorby. Pod zvýšeným tlakem se v mléčné žláze tvoří tzv. inhibiční bílkoviny, které vlivem hormonů tvorbu mléka omezí. Za všech těchto situací, je včasnou a účinnou pomocí, odstříkání nahromaděného mléka rukou nebo odsávačkou.

Odstříkávání mléka
Na první pohled se zdá odstříkávání mléka snadné, přesto s ním má mnoho matek potíže. Nesprávně prováděné odstříkávání je bolestivé a málo účinné, protože jeho opakováním se tkáň prsu zbytečně hmoždí, vznikají modřiny a odřeniny.
Odtoku mléka z vývodného systému mléčné žlázy napomáhá činnost svalových buněk, rozmístěných podél vývodů. Jejich stah je vyvolán uvolněním hormonu oxytocinu, produktu zadního laloku podvěsku mozkového. Oxytocin se do krve dostává za několik minut po přisátí dítěte, tj. po podráždění citlivých nervových zakončení na bradavce a dvorci prsu. Tento spouštěcí reflex (let-down reflex) se při odstříkávání nevybavuje tak snadno jako při kojení. Pro zlepšení odtoku mléka se osvědčila zvláštní technika využívající kombinaci masáže a vyprazdňování prsu. Technika je jednoduchá a účinná a jako při jakékoli manuální činnosti i zde opakované cvičení přináší zručnost.
Mléko se tvoří v lalůčcích mléčné žlázy nepřetržitě, stéká vývody a hromadí se v jejich rozšířené části (sinusu), umístěné pod dvorcem bradavky. Správná technika odstříkávání má co nejvíce napodobit přirozené sání dítěte. Proto se odstříkávání rukou dává přednost před použitím různých typů odsávaček nebo pump. Ne všechny mechanické pomůcky jsou účinné, jejich používání může být i bolestivé. Ruční odstříkávání nevyžaduje sterilizaci pomůcek, je k dispozici vždy a všude. Ani ekonomické hledisko při nákupu pomůcek není zanedbatelné.

Jak správně při odstříkávání mléka postupovat?
Bradavku je třeba shora a zespodu uchopit mezi palec a špičku ukazováku tak, aby prsty tvořily písmeno C, přičemž oba prsty a bradavka mají být v jedné rovině (viz obr. 1).

Místo, kde se opakovaným stisknutím stlačují sinusy žlázy, je asi 3 - 4 cm od špičky bradavky, zhruba na rozhraní dvorce a kůže prsu. Vývody mléčné žlázy jsou pod prsty hmatné jako tužší pruhy. Umístění je orientační, každá matka si musí nejvhodnější místo pro odstříkávání vyhledat podle zkušeností sama. Velký nebo příliš nalitý prs je třeba podložit dlaní druhé ruky a pozdvihnout. Nyní je třeba celý prs přitisknout zbylými prsty a dlaní naplocho k hrudníku.
Bradavku s dvorcem je třeba rytmicky stlačovat tak dlouho, až mléko začne odkapávat. Nasměrováním tlaku špiček prstů směrem k bradavce se mléko vytlačuje ze sinusů ven a matka ho zachytává do vyvařené nádobky (viz obr. 2).

Tento trojdobý pohyb (stlačit k hrudníku, stisknout, posunout palec a ukazováček) se opakuje. Pozici prstů na dvorci prsu lze měnit a ovlivňovat tak postupně odstříkávání ze všech mléčných žláz, aby se různé části prsu rovnoměrně vyprazdňovaly. Prsty odstříkávající ruky nesmějí bradavku vytahovat dopředu, opouštět dotyk s kůží, ani se posouvat po kůži prsu, aby se neodřela.
Aby se odstříkávání usnadnilo, zvláště, jsou-li prsa už hodně nalita, je třeba vyvolat uvolňovací let-down reflex masáží. Začíná se od vnějšího okraje (základu) prsu drobnými krouživými pohyby a mírným tlakem špiček dvou prstů a postupuje se po malých úsecích ve spirále po celé ploše prsu směrem k bradavce (viz obr.3).

Obr.3 Masáž prsu: a- kroužením, b - tlakem

Další způsob je hlazení a plošná masáž mírným tlakem mezi oběma rukama (nebo jen jednou) od základu prsu k bradavce. Masáž končí jemným vytřepáním prsou v předklonu (viz obr.4)

Obr.4 Uvolněné mléka vytřásáním prsů

Celé odstříkávání by mělo trvat asi 20 - 30 minut a prsy by se měly v jeho průběhu několikrát vystřídat, vždy když začne proud mléka slábnout.
Pokud se odstříkává pro přebytek mléka u plně kojeného dítěte, je možno mléko odstříkat z prsu bezprostředně před kojením, aby se změkčením dvorce umožnilo dítěti lepší přisátí. Pokud se mléko odstříkává, aby se sbíralo a podávalo lžičkou nebo z láhve dítěti, které nemůže samo sát, odstříkává se zpočátku každé 2 hodiny, později po 3 hodinách, samozřejmě i v noci. Oteklé a nalité prsy je v prvních dnech po porodu nejvhodnější zchladit studeným obkladem, někdy i ledem, což přináší matce úlevu. Otok a překrvení žlázové tkáně se zmenší a vývodný systém se uvolní. Těsně před odstříkáním se osvědčuje prohřát prs teplou vlhkou žínkou nebo vodou.
Odstříkávání by mělo být co nejméně bolestivé. Mělo by se provádět v klidném prostředí a vždy stejným způsobem. Pro snadnější uvolnění mléka je dobré dívat se na dítě, na jeho fotografii nebo na některou z jeho věcí nebo na dítě myslet.
Množství odstříkaného mléka závisí na zkušenosti a zručnosti matky a na stupni rozvoje mléčné tvorby. Množství a do jisté míry i složení mateřského mléka se v průběhu dne mění. Tvorbu a uvolňování mléka negativně ovlivňuje bolest a stres. Ke každému odstříkávání by měla patřit sklenice s nápojem, nejlépe teplým, aby si matka do organismu doplnila zásobu tekutin.

Odsávání mléka odsávačkou
Jinou možností, jak uvolnit tlak vytvořeného mléka, je již zmíněné odsávání pomocí mechanické odsávačky. Výhodou je snadná manipulace s pístovou odsávačkou, nevyžadující ani manuální zručnost, ani cvik a zkušenosti. Při častém odsávání většího množství mléka je určitou výhodou i rychlost odsávání ve srovnání s odstříkáváním rukou.
Odsávání mechanickou odsávačkou má však mnoho nevýhod. Píst odsávačky ovládaný rukou odsává mléko vytvořením podtlaku. Tento mechanismus je jiný ve srovnání s odstříkáváním rukou i mechanismem sání dítěte. Další nevýhodou je vystavení mléka při manipulaci častějšímu kontaktu s několika povrchy. Zvyšuje se tak nebezpečí bakteriálního znečištění a nepříznivého ovlivnění některých složek mléka. Hlavní nevýhodou odsávání mléka pomocí mechanické odsávačky je ale pravidelný vznik otoku dvorce prsu matky. Zvětšený oteklý dvorec ztěžuje samotné odsávání, které nakonec brání účinnému přisátí dítěte a důkladnějšímu vyprazdňování prsu. Používání mechanické odsávačky je při výskytu větších trhlin na bradavkách bolestivé a jejich stav zhoršuje, proto se v těchto situacích také nedoporučuje.

Péče o odstříkané nebo odsáté mléko
Nádobka na zachycování odkapávajícího mléka má mít široký průměr, má být dobře vymytá, vypláchnutá v horké vodě a vyvařená. S výhodou lze použít obvyklé kojenecké láhve uzavíratelné uzávěrem z umělé hmoty.
Mléko je možno při pokojové teplotě uchovat nezávadné několik hodin, zchlazené déle, nanejvýš však 24 hodin. Hluboce zmrazené mléko vydrží v mrazicím boxu bez rozmrazení po několik týdnů až 3 měsíce. Pro skladování v mrazicím boxu je třeba nalít mléka do láhve jen tolik, aby pod uzávěrem zůstalo trochu volného prostoru. Pro zmrazení je možno používat čisté umělohmotné nádobky na led, neboť tato umělá hmota je zdravotně nezávadná, určená pro styk s potravinami. Kuličky zmrazeného mléka pak lze uložit do mrazicího boxu v čistém mikrotenovém sáčku. Výhodou je možnost použití pouze části obsahu sáčku.
Jednou rozmrazené mléko už nesmí být znovu zmrazeno, musí se uchovávat v chladnice a spotřebovat nejpozději do 24 hodin.
Láhev s mlékem se rozmrazuje ve vodní lázni nebo při pokojové teplotě. Použití mikrovlnné trouby není pro nestejnoměrné prohřátí objemu láhve vhodné. Také negativní ovlivnění některých součástí mateřského mléka mikrovlnným ohřevem je nevýhodné.

Hygiena a péče o prsy
Před odstříkáváním mléka je bezpodmínečně nutné si pečlivě umýt ruce vodou a mýdlem. Bradavka se může omýt tekoucí vodou a není třeba, a vzhledem k nerovnému povrchu ji ani nelze, dezinfikovat.
Pro hygienu kojící ženy stačí jednou denně sprcha bez použití mýdla. Také používání různých kosmetických, hydratačních, promašťujících, vesměs parfémovaných krémů s konzervačními složkami, se nedoporučuje. Ovlivňuje totiž nepříznivým způsobem činnost mazových žlázek na dvorci prsu, které bradavku a dvorec udržují vláčné a prosté nebezpečných bakterií. Po kojení i odstříkávání je třeba nechat dvorec a bradavku dobře oschnout. Podrážděná bradavka se dobře hojí, vetře-li se do ní a do dvorce po ukončení kojení několik kapek zadního (tučného) mléka, které se nechá volně zaschne. Podprsenka se mění denně, vložky podprsenky z prodyšného materiálu častěji, a to vždy, když jsou vlhké.
Není nutné, aby každá kojící matka odstříkávala zbylé mléko vždy po ukončení kojení. Každá matka by se ale ještě před odchodem z porodnice měla s technikou ručního odstříkávání seznámit, aby ji byla schopna v případě potřeby použít. Účinné a šetrné odstříkávání mléka představuje významnou stimulaci organismu pro tvorbu mléka a je jednou z možností, jak lze množství vytvořeného mléka pozitivně ovlivnit.


Autorka: MUDr. Magdalena Paulová, CSc.
Recenze: MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
© Státní zdravotní ústav


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zdravotní rádce