Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 19.Únor 2003 Zdravotní rádce 

Co je to neplodnost a její nejčastější příčiny
Pravděpodobnost otěhotnění je u zdravého páru v jednom menstruačním cyklu okolo 25 %. Zbylých 10 - 15 % párů zůstává podle statistik nedobrovolně bezdětných.

O neplodnosti tedy hovoříme jako o neschopnosti otěhotnět nejméně po 1 roce pravidelného pohlavního styku. Po této době se již doporučuje začít s vyšetřováním obou partnerů. Příčina neplodnosti bývá v 35 % na straně ženy, v 25 % na straně muže, 25 % se na ní podílejí oba partneři a v 5 % zůstává nevysvětlena.
K nejčastějším příčinám sterility u žen patří hormonální poruchy a neprůchodné nebo poškozené vejcovody. Méně často se pak setkáváme s určitými poruchami děložního hrdla či dělohy. U muže se ve většině případů jedná o poruchu tvorby spermií (tedy tzv. spermatogenezi).

Vyšetření neplodnosti
Neplodnost je vždy záležitost celého páru. Účelem vyšetření sterilního páru je najít příčinu neplodnosti a následně určit vhodný způsob léčby. Vždy se postupuje od vyšetření jednodušších nerizikových k vyšetřením složitějším a náročnějším. Základní vyšetření provádí gynekolog, složitější pak specialista zabývající se léčbou sterility.
Vyšetření začíná pohovorem s oběma partnery a jeho součástí je i podrobná anamnéza (tedy tzv. předchorobí).

U žen zahrnuje:
 • vstupní vyšetření zevních a vnitřních rodidel;
 • hormonální vyšetření;
 • zjištění ovulace - měření bazálních teplot;
 • ultrazvukové a laboratorní vyšetření;
 • stav vejcovodů a jejich průchodnost - ultrazvukové, rentgenologické a laparoskopické vyšetření;
 • vyšetření děložní dutiny (tj. hysteroskopii).

  U mužů se hodnotí množství spermií v ejakulátu, jejich tvar a pohyblivost.

  Asistovaná reprodukce a její metody
  Léčba neplodnosti závisí vždy na tom, o jakou příčinu sterility se jedná. V některých případech postačí k otěhotnění vyvolání ovulace (uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu) hormonální léčbou a načasování pohlavního styku, v jiných pak nastupuje operační řešení. S rozvojem asistované reprodukce se zásadně změnil charakter léčby sterility a původně rozšířené formy léčby výrazně ustoupily do pozadí. Léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce je jednou z nejprogresivnějších oblastí moderní medicíny.
  Metodami asistované reprodukce jsou nazývány všechny postupy, které vyžadují manipulaci se zárodečnými buňkami (tj. s vajíčky a spermiemi). Ačkoliv těchto metod byla vyvinuta celá řada, v současné době jsou nejčastěji prováděny intrauterinní inseminace (IUI) a mimotělní oplodnění vajíčka (in vitro fertilizace - IVF). Při intrauterinní inseminaci je zaveden v laboratoři zpracovaný vzorek spermatu do dutiny děložní tenkým katétrem (trubičkou). Tato metoda předpokládá nepoškozené vejcovody.

  Mimotělní oplodnění vajíčka (in vitro fertilizace - IVF)
  Tato metoda byla původně vypracována pro ženy s nefunkčními, poškozenými či chybějícími vejcovody, později se začala využívat prakticky u všech typů sterilit. Provádí se na specializovaných pracovištích (centrech asistované reprodukce) zabývajících se léčbou neplodnosti. Před vlastní léčbou, která probíhá ambulantně, je sterilní pár lékařem podrobně seznámen s postupem léčby, úspěšností prováděných metod i možnými riziky.
  Od začátku menstruačního cyklu jsou ženě podávány hormonální léky ve formě injekcí, které stimulují vaječníky k dozrávání většího počtu vajíček (oocytů). Reakce pacientky na stimulaci se sleduje pomocí ultrazvukového vyšetření (měřením folikulu, tj. dutinky obsahující vajíčko, a výšky děložní sliznice) a stanovením hladin hormonů v krevním séru. Odběr vajíček se provádí jednu až dvě hodiny před plánovanou ovulací. Vpichem jehly přes poševní stěnu jsou pod kontrolou ultrazvuku odebrána vajíčka. Výkon většinou probíhá v krátkodobé narkóze trvající 10 - 20 minut. Manžel týž den odevzdá do laboratoře sperma. V laboratoři jsou poté získaná vajíčka přidána do výživného média, kde by přidáním spermií mělo dojít k oplození a vývoji embrya (zárodku). Tato embrya jsou po dvou až pěti dnech šetrně přenesena pomocí tenkého katétru zpět do dělohy.

  S přenosem více embryí se zvyšuje šance otěhotnět, ale zároveň se zvyšuje riziko vícečetného těhotenství. V České republice jsou přenášena maximálně 4 embrya, což je počet zajišťující optimální šanci na otěhotnění při minimálním riziku vícečetné gravidity. V případě většího počtu embryí je možné nadpočetná embrya zamrazit (tj. kryokonzervovat), a pokud nedojde k těhotenství, jsou v některém z dalších cyklů přenesena po rozmražení do dělohy, aniž by pacientka musela podstupovat znovu celý léčebný cyklus.

  Mimotělní oplodnění vajíčka krok za krokem

  Hormonální léčba stimulující dozrání několika vajíček.
 • Sledování průběhu léčby: ultrazvukové měření růstu folikulů, individuální dávkování léků, měření hladin hormonů v krvi, prevence vedlejších účinků.
 • Odběr vajíček v krátkodobé narkóze (trvá 10 - 20 minut) pod kontrolou transvaginálního ultrazvuku.
 • Odběr spermií prováděný ve stejný den jako odběr vajíček.
 • Oplození - příprava vajíček a spermií, společná kultivace do druhého dne, další den probíhá pod mikroskopem kontrola oplodněných oocytů.
 • Kultivace oplozených oocytů (embryí).
 • Přenos embryí do dělohy.
 • Diagnostika časného těhotenství, sledování jeho průběhu.

  Oplození pomocí intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI
  V posledních několika letech byl vypracován nový postup umožňující oplodnění vajíčka v případech, kdy nízký počet spermií nebo protilátky na obalu vajíčka či spermií toto neumožňovaly. Technika intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI) spočívá v aplikaci spermie jemnou pipetou přímo do cytoplasmy vajíčka.
  Tento postup výrazně snížil počet případů vyžadujících použití spermií dárce. V současné době se metody ICSI využívá také po nasátí spermií z nadvarlat (známá jako MESA) nebo při získání spermií z nepatrného vzorku varlat (TESE). Tyto metody jsou prováděny u mužů, jejichž ejakulát neobsahuje žádné spermie a je předpoklad, že ve varlatech či nadvarlatech obsaženy budou.

  Úspěšnost mimotělního oplodnění
  Úspěšnost oplodnění metodou IVF se na špičkových pracovištích pohybuje mezi 25 % až 35 %. Při přenosu kryokonzervovaných embryí se úspěšnost pohybuje okolo 20 %. Ne všechny páry mají stejnou naději na úspěch (může u nich působit vliv věku, příčiny sterility, citlivosti na podávané léky). Ne všechna dosažená těhotenství končí porodem. Okolo 15 % gravidit končí potratem, což je obdobné s počtem potratů u spontánně vzniklých těhotenství.

  Závěrem
  Léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce je jednou z nejprogresivnějších oblastí současné medicíny. Moderní léčba neplodnosti nabízí široké spektrum postupů, na jejichž konci bývá často vytoužené těhotenství, a to i v případech ještě donedávna zcela neléčitelných.
  V současné době tvoří "děti ze zkumavky" 1,5 % všech ročně narozených dětí v České republice. Všechna těhotenství se celostátně i celosvětově evidují a z dosavadních zkušeností je zřejmé, že riziko vzniku vývojové vady není u těchto dětí v žádném případě vyšší než v běžné populaci.


  Autor: MUDr. Jaroslav Hulvert
  Recenze: MUDr. Radovan Turyna
  © Státní zdravotní ústav 2000


  - Vytisknout stránku -

 •   Související odkazy
   Více z Tématu - Zdravotní rádce

    Zdravotnické akce
  Žádná akce!
  Why not submit yours?


  [Kalendář]

  Copyright (c) 1998-2003 Marketing pro zdraví

  Powered by PostNuke - GPL redakční systém