Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 21.Únor 2003 Zdravotní rádce 

Zástava dýchání a oběhu, oživování
(kardiopulmonální resuscitace

Zjistíte-li u postiženého v bezvědomí, kterému jste v dutině ústní neobjevili překážku nebo ji odstranili, že nedýchá, začnete u něj provádět oživování (kardiopulmonální resuscitace - soubor oživovacích opatření k obnovení a udržení alespoň minimálního oběhu krve a dýchání).

Umělé dýchání z plic do plic (z úst do úst
 • Poklekněte ze strany k postiženému v úrovni jeho hlavy, kterou zakláníte dozadu tak, že máte jednu ruku pod jeho bradou a druhou rukou, položenou malíkovou hranou na čelo, mírně tlačíte hlavu dozadu. Palcem a ukazovákem této ruky tiskněte nos (tím jsou zároveň uvolněny dýchací cesty).
 • Nyní se hluboce nadechněte otevřenými ústy - viz obr. 18a -, kterými se skloníte ke tváři postiženého a svými ústy překryjete mírně pootevřená ústa postiženého a vydechnete obsah svých plic do jeho plic (vzduch nesmí unikat mimo) - viz obr. 18b.

  Obr. 18a - b Dýchání z plic do plic

  a) hluboký nádech
  b) výdech do plic postiženého a současné sledování zvedání jeho hrudníku (vzduch proniká do plic)

 • Přitom pozorujete, zda se hrudník postiženého zvedá - tak vniká vzduch vašich plic do plic postiženého.
 • Nyní oddalte svoje ústa, nadzvedněte se a nechte postiženého vydechnout (jeho hrudník pasivně poklesává) - viz obr. 18c.

  Obr. 18c) oddálení obličeje a sledování spontánního výdechu postiženého

 • Při zvednutí se opět hluboce nadechněte a proveďte další vdech do plic postiženého.
 • Po tomto druhém vdechu několik vteřin pozorujte, zda se postižený sám nenadechne. Přitom zkontrolujte po straně krku postiženého tep na krkavici (největší krční tepně).
 • Nezačne-li postižený sám spontánně dýchat a přitom hmatáte tep na krkavici, pokračujte v umělém dýchání z plic do plic frekvencí asi l2 - l6 vdechů za minutu.
 • Jestliže při pohmatu na krkavici nenahmatáte také tep, přikročíte k zevní srdeční masáži.

  Zevní srdeční masáž (při zástavě krevního oběhu
  Jde o stav, kdy krev není srdcem vháněna do oběhu krevního (zástava srdce nebo nepravidelnost tepu).
  Zástavu poznáte podle těchto příznaků:
 • Postižený je v bezvědomí.
 • Nedýchá nebo má jen lapavé dechy.
 • Na krkavici nenahmatáte tep.
 • Zahájíte ihned oživování. Zevní srdeční masáž, správně prováděná, zajistí přísun krve do životně důležitých orgánů těla a udrží je při životě.

  Postup:
 • Postižený musí ležet na pevné podložce, nejlépe na zemi.
 • Na odhaleném hrudníku vyhledáte uprostřed hrot mečíku hrudní kosti (asi 10 - 15 cm nad pupkem), dva prsty nad ním položíte hranu své levé ruky, přičemž klečíte skloněni kolmo k tělu postiženého nad jeho hrudníkem - viz obr. 19a.
 • Na položenou hranu dlaně položíte napříč dlaň své druhé ruky, přičemž máte prsty ve vzduchu a ruce jsou ve vzájemném kontaktu s hrudníkem - viz obr. 19b.

  Obr. 19a, b Zevní srdeční masáž

  a) vyhledání hrotu mečíku hrudní kosti
  b) položení hrany dlaně druhé ruky na místo srdeční masáže

 • Nyní stlačujete (poměrně prudce) pravidelně hrudník dospělého postiženého nejméně o 5 - 7 cm, a to tak, že po každém stlačení povolíte obě ruce jen tak, aby při pasivním zvedání hrudníku byly stále v kontaktu s jeho stěnou (sledují pohyb) viz obr. 19e - f.


  Obr. 19e, f Zevní srdeční masáž

  e) stlačení hrudní kosti nejméně o 5 - 7 cm
  f) uvolnění stlačení a povolení rukou

 • Takto stlačujete hrudník frekvencí 80x za minutu, přitom po každém 15 stlačení přesunutím se k obličeji postiženého vložíte 2 vdechy do jeho plic, tj. 2 : 15 - viz obr. 19c - d.

  Obr. 19c, d Dýchání z plic do plic a zevní srdeční masáž jedním zachráncem

  c) 2x vdechnutí do plic postiženého
  d) následovně 15x stlačení hrudníku postiženého

 • Takto pokračujete až do příjezdu zavolané záchranné služby.

  POZOR - u starých lidí stlačujte hrudník šetrně! U malých dětí(do 6 - 7 let) stlačujte hrudník jen ukazovákem a prostředníkem a při dýchání vydechujte jen obsah svých úst.
  Oživování lze také provádět při dvou zachráncích, kdy jeden provádí dýchání z plic do plic a druhý srdeční masáž. Pak je frekvence úkonů tato: 1x vdech, 5x stlačení hrudníku. Vzhledem k tomu, že tento druh oživování vyžaduje souhru a secvičení, není doporučován při základní (laické) první pomoci.


  Autor: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc.
  Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
  Kresby: Zlatuše Novotná
  © Státní zdravotní ústav 1997


  - Vytisknout stránku -

 •   Související odkazy
   Více z Tématu - Zdravotní rádce