Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Čtvrtek, 06.Březen 2003 Kdo je Kdo Historie

Obor: psychiatrie a neuropatologie
* 5. 12. 1858 Mirovice (u Písku)
+ 22. 2. 1940 Praha

Na pražské lékařské fakultě promoval v roce 1883. Dva roky pracoval na různých odděleních pražské všeobecné nemocnice a v roce 1885 nastoupil jako sekundář u prof. Josefa Kratochvíla, v pražském ústavu choromyslných. V období 1889 – 1890 byl na stáži na psychiatrické klinice prof. Meynerta, kdy se věnoval studiu patohistologie psychóz. Na návrh prof. Benjamina Čumpelíka byl v roce 1891 habilitován pro všeobecnou, speciální i soudní psychiatrii. V roce 1895 byl jmenován na základě usnesení profesorského sboru české lékařské fakulty suplujícím profesorem psychiatrie a suplujícím přednostou psychiatrické kliniky v Praze. (Spolu s ním žádal o místo přednosty kliniky i Bohuslav Hellich, který ale neměl tolik vědeckých publikací a místo nedostal). V roce 1897 byl jmenován mimořádným a v roce 1900 řádným profesorem a přednostou psychiatrické kliniky. Byl zakladatelem české vědecké psychiatrie a významné psychiatrické školy. Jeho asistenty a habilitovanými docenty byli: Jan Janský (1907), Zdeněk Mysliveček (1917), Leo Taussig (1919), Karel Bělohradský (1922) a Hubert Procházka (1928). Mnoho publikoval, hlavně o psychózách, vytvářel českou psychiatrickou terminologii. Je autorem první české dvoudílné učebnice oboru, “Psychiatrie pro studium a praktickou potřebu lékaře” z let 1897 a 1900.


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo