Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Čtvrtek, 13.Březen 2003 Zdravotní rádce 

Co je to meningokokové onemocnění
Meningokokové onemocnění je takové onemocnění, jehož původcem je bakterie meningokok, Neisseria meningitidis. Tato bakterie dokáže svoje vlastnosti měnit podle podmínek zevního prostředí, do nichž patří i imunitní výbava člověka.


Meningokok se může vyskytovat v horních cestách dýchacích až u 10 % zdravých osob, aniž působí jakékoli potíže. O těchto osobách hovoříme jako o zdravých nosičích meningokoka, u nichž není potřeba provádět žádná léčebná ani preventivní opatření. Nosičství meningokoka bývá většinou krátkodobé, samo odezní a u zdravých nosičů meningokoka se v naprosté většině nevyvíjí žádné závažné meningokokové onemocnění. Nosičství meningokoka může působit i příznivě vyvoláním tvorby ochranných protilátek, vzniká tedy přirozená imunita.
K rozhodnutí, zda setkání člověka s meningokokem vyústí v nosičství nebo onemocnění, dochází velmi rychle. Významnou roli hrají obranné mechanismy člověka i míra schopnosti meningokoka vyvolat onemocnění.
Nejnovější výsledky studia ukazují, že meningokoky způsobující závažná onemocnění jsou odlišné od meningokoků nalézaných u zdravých nosičů.

Jaká onemocnění může meningokok způsobit
Po překonání obranných mechanismů člověka může meningokok způsobit onemocnění s řadou klinických obrazů, od „banálních“ onemocnění dýchacích cest, až po závažná a život ohrožující onemocnění, která ale vznikají jen ve vzácných případech. Závažné meningokokové onemocnění probíhá jako zánět mozkových blan (meningitida), sepse (laicky „otrava krve“) nebo šok, někdy s velmi rychlým a těžkým průběhem. Pro tyto tři závažné formy onemocnění se užívá souhrnný název invazivní meningokokové onemocnění a pouze u nich jsou prováděna protiepidemická opatření.

Výskyt závažného meningokokového onemocnění u nás
Meningokokové závažné onemocnění se v České republice vyskytuje ojediněle a jen výjimečně dochází k epidemiím. Poslední epidemie u nás byla hlášena v padesátých letech. V klidné epidemiologické situaci a ojedinělém výskytu probíhá meningokokové onemocnění většinou jako meningitida s nízkou smrtností (3 – 5%).
Tato situace se změnila od roku 1993, kdy se v České republice objevil nový genetický klon, vyvolávající závažnější průběhy onemocnění s obrazem šoku nebo sepse a s vysokou smrtností (až 20%). Tento nový klon meningokoka způsobil zvýšení nemocnosti, zejména u dospívající mládeže a později ve věkové skupině 1 - 4letých dětí. Ke zvýšení nemocnosti nedocházelo plošně v celé republice, ale jen v některých lokalitách. Tato situace vyvrcholila v r. 1995, kdy byl zaznamenán nejvyšší počet závažných meningokokových onemocnění (230), z nichž 80 % bylo způsobeno zmíněným novým klonem.

Jak se šíří meningokokové onemocnění
Meningokok se šíří vzdušnou cestou, nejčastěji při úzkém kontaktu osob, líbáním, kašlem a kýcháním. Šíří se výhradně mezi lidmi a mimo lidský organismus přežívá jen několik vteřin. Inkubační doba, tedy doba od nákazy člověka meningokokem do rozvinutí příznaků meningokokového onemocnění, je 1 - 6 dnů (nejčastěji 3 - 4 dny).

Jaké jsou příznaky závažného meningokokového onemocnění
Na závažné meningokokové onemocnění upozorní mnohé příznaky: bolest hlavy, horečka, zvracení, bolest či tuhnutí šíje, bolest kloubů, ospalost až poruchy vědomí, světloplachost, červenofialové skvrnky na kůži, bolest břicha. Tyto příznaky se projevují v různých kombinacích a různé intenzitě. Není vhodné intenzitu příznaků tlumit amatérským nasazováním léků proti horečce či bolesti. Naopak, při podezření na závažné meningokokové onemocnění je vhodné urychleně navštívit lékaře, zejména při bouřlivém dynamickém rozvoji příznaků závažného celkového onemocnění. Rychlé rozpoznání nemoci a včasné zahájení léčby mnohdy rozhodují o životě pacienta i o následcích meningokokového onemocnění.

Jak se zjišťuje meningokokové onemocnění
Podezření lékaře na závažné meningokokové onemocnění je nutno potvrdit laboratorním vyšetřením, které se provádí z krve a mozkomíšního moku.

Jak se léčí meningokokové onemocnění
Léčba závažného meningokokového onemocnění je jednak léčba antibiotická, jednak léčba zachovávající životně důležité funkce. Pokud je onemocnění rozpoznáno včas a léčení je zahájeno rychle, většina nemocných se zcela uzdraví. Při podezření na závažné meningokokové onemocnění je doporučováno zahájení antibiotické léčby ještě před umístěním pacienta v nemocnici.

Jaké jsou rizikové faktory vzniku závažného meningokokového onemocnění
Výsledky celorepublikové studie ukazují, že pro vznik závažného meningokokového onemocnění jsou rizikové zejména ty faktory, které aktuálně oslabují celkovou odolnost lidského organismu: horečnaté onemocnění, onemocnění dýchacích cest, námaha, prochladnutí, psychická i jiná zátěž (z jiných zátěží zejména konzumace alkoholu). Z dlouhodobě působících faktorů má vliv na vznik závažného meningokokového onemocnění znečištěné životní prostředí a kouření (aktivní i pasivní).

Jak se dá předcházet závažnému meningokokovému onemocnění
Výsledky výše uvedené studie rovněž ukazují, že faktory, které chrání organismus proti vzniku závažného meningokokového onemocnění jsou aktivní sportování, častý pobyt v přírodě a zdravý životní styl, včetně bohatého přísunu vitamínů.
Při výskytu závažného meningokokového onemocnění zajišťují epidemiologická oddělení hygienických stanic opatření v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR. Po dobu jednoho týdne od posledního kontaktu s nemocným je doporučováno dodržování těchto zásad:
 • zvýšený lékařský dohled (ve většině případů postačí poučení osob, které byly s nemocným v kontaktu, o příznacích závažného meningokokového onemocnění a o nutnosti vyhledat příslušného lékaře v případě jejich zjištění);
 • omezení fyzické námahy;
 • snížení vystavení kapénkové infekci (tj. omezení shromažďování osob, zejména v uzavřených místnostech).
  Pozornost je věnována osobám, které byly v úzkém kontaktu s nemocným („kissing“ = líbací kontakty, kontakty v rodinách, internátech apod.) a tzv. rizikovým kontaktům (děti do jednoho roku, dospívající mládež, osoby nad 65 roků věku, osoby s poruchami imunity či jiným onemocněním). Pouze osobám v úzkém kontaktu s nemocným a rizikovým kontaktům je ihned podávána cílená ochranná léčba antibiotiky. Těmto rizikovým kontaktům je rovněž doporučeno dodržování výše uvedených opatření (zvýšený lékařský dohled, omezení fyzické námahy).
  Všem osobám, které se obávají závažného meningokokového onemocnění je jako preventivní opatření doporučen zdravý životní styl, zejména bohatý přísun vitamínů, aktivní sportování, častý pobyt v přírodě, vyvarování se kouření (aktivního i pasivního). Apelujeme na rodiče dětí, které jsou odkázány na jednání svých rodičů: nevystavujte své děti účinku pasivního kouření, které je prokazatelně nejvyšším rizikovým faktorem vzniku závažného meningokokového onemocnění (i dalších infekcí).

  Meningokoková očkovací látka
  Meningokoková očkovací látka (vakcína) je ve světě dostupná již přes dvacet let, ale není v žádné zemi zařazena do povinného očkování (vakcinace). Její použití závisí na epidemiologické situaci vzhledem k tomu, že nechrání vůči všem meningokokům a není tedy všeobecně použitelná.

  Očkování v České republice
  Dle metodického pokynu je v České republice prováděno cílené očkování ohrožené části populace, které zabezpečují epidemiologická oddělení hygienických stanic. Podkladem pro cílené očkování je detailní sledování a vyhodnocování výskytu závažného meningokokového onemocnění prováděné až na úroveň okresů za spolupráce oddělení epidemiologie hygienických stanic a Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu v Praze.
  Metodický pokyn nedoporučuje očkování osob, které byly ve styku s pacientem, po dobu jednoho týdne od posledního kontaktu s nemocným. Po uplynutí jednoho týdne již mohou být tyto osoby očkovány.
  Dle metodického návodu je možno provádět na žádost občanů očkování za úhradu i bez epidemiologických podkladů. Toto očkování provádí dle místních podmínek oddělení epidemiologie či příslušný klinický lékař (praktický lékař pro děti nebo pro dospělé).
  Od června r. 1995 je prováděno povinné očkování branců.

  Cestujete do tropických a subtropických zemí?
  Epidemie závažného meningokokového onemocnění se vyskytují na celém světě a vždy přitahují pozornost veřejnosti vzhledem k vysoké smrtnosti tohoto onemocnění i vzhledem k tomu, že onemocnění postihuje většinou mladé lidi, velmi rychle - prakticky během několika hodin z plného zdraví.
  V posledních 20 letech se epidemie objevily v zemích, jako je např. Belgie, Norsko, Velká Británie, Řecko, Španělsko, Rusko, USA, Kanada, Kuba, Brazílie aj.
  Nejvyšší výskyt onemocnění je trvale v subsaharském pásmu Afriky. Tato oblast je označována jako “pásmo meningitidy” a jsou zde ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací prováděny rozsáhlé očkovací kampaně.
  Pokud se připravujete na cestu do tropických a subtropických zemí, měli byste se včas o všech možných zdravotních nebezpečích informovat na hygienické stanici nebo na specializovaném zdravotnickém zařízení, které se problematikou cestovní medicíny zabývá. Účinných způsobů ochrany zdraví je celá řada, jedním z nich je i dodržování očkovacího programu stanoveného podle země výjezdu. Je však třeba před cestou počítat s potřebným časovým předstihem, a to i několikatýdenním.


  Autorka: MUDr. Pavla Křížová, CSc.
  Recenze. MUDr. Věra Štruncová
  © Státní zdravotní ústav Praha, 1999


  - Vytisknout stránku -

 •   Související odkazy
   Více z Tématu - Zdravotní rádce