Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pondělí, 31.Březen 2003 Kdo je Kdo Historie

* 28.3.1907 Kladno
+ 2. 5. 2000
obor: chirurgie

1907 - syn kladenského primáře, pozdějšího profesora chirurgie
1925 - maturita na gymnáziu v Praze
1931 - promoce na lékařské fakultě UK v Praze
1931 - volontér Ústavu patologické anatomie prof. Šikla)
1931 - 34 - asistent Anatomického ústavu prof. Weignera
1931 - 32 - externí lékař Interní kliniky prof. Pelnáře
1932 - 45 - sekundář, později asistent a nakonec zástupce přednosty I. chirurgické kliniky prof. Jiráska
1942 - odborný lékař pro chirurgii a urologii
1945 - docent chirurgie (habilitační práce "O paralytickém ileu")
1945 - za statečnost a pomoc partyzánům vyznamenán Čs. válečným křížem
1945 - 67 - primář chirurgického oddělení nemocnice v Motole a zdravotní rada
1959 - tit. profesor chirurgie
1962 - udělena Medaile J. E. Purkyně
1963 - DrSc.
1968 - řádný profesor chirurgie
1968 - 74 - přednosta chirurgické kliniky nemocnice v Motole
1971 - předseda prezidia chirurgických kateder
1973 - člen vědecké rady
1973 - předseda komise pro chirurgické zkoušky
1975 - 77 - primář a ordinář na chirurgické klinice v Motole
1975 - 83 - metodický vedoucí chirurgie Federálního ministerstva železnic
1987 - udělena Zlatá medaile Slovenské lékařské společnosti
1994 - jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy
1998 - udělena Jubilejní pamětní medaile k 650. výročí Univerzity Karlovy
2000 - udělen čestný titul "Rytíř českého lékařského stavu" za rok 1999

Publikace:
a) časopisy
do r. 1991 přes 250 odborných prací - jejich seznamy uveřejněny v Rozhledech v chirurgii při příležitosti jubileí prof. Niederleho v letech 1957, 1967, 1967, 1977 a 1987
b) knihy
K otázce paralytického ileu (1943), Práce sestry na operačním sále (1955, 1957, 1965 a 1986, polsky 1960), Operace náhlých příhod břišních (spoluautor Šebek, 1962 a 1968), Chirurgie žlučových cest (ved. autor. kolektivu, 1977, anglicky 1981 a rusky 1982), Neodkladné speciální operace (ved. autor. kolektivu, 1984, rusky 1984 a 1985), Hovoří a vzpomíná Arnold Jirásek (1989)
c) překlady
Grewe - Kramer: Atlas chirurgických operací (1988 a 1993)
d) spoluautorství
více než 10 knih, učebnic a skript
e) zahraniční přednášky
Anglie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Jugoslávie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko a USA
Zřízení specializovaných pracovišť v rámci motolské chirurgie specializované ambulance (traumatologická, urologická, mammologická, proktologická a cévní), chirurgická endoskopická stanice (první v republice), jednotka intenzivní chirurgické péče (první v republice), etoxénová sterilizace (první v Praze)

Členství v domácích odborných společnostech
Čs. chirurgická společnost (čestný člen), Čs. gastroenterologická společnost (čestný člen, 1968 - 70 předseda), Slovenská lékařská společnost (čestný člen), Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně (člen celkem sedmi sekcí), Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen), Společnost klinické medicíny AV ČR (čestný člen)

Členství v zahraničních odborných společnostech
Societé internationale de chirurgie (člen), International College of Surgeons (člen), Sociéta italiana di chirurgia (člen korespondent), C. I. C. D. (zakládající člen, nár. delegát a čestný člen), International Board of Proctology (čestný člen), Udruženje gastroenterologa Jugoslavije (čestný člen)

Osobní záliby:
hudba (aktivní klavírista), zpěv, divadlo, malířství, sochařství, literatura (historie, cestopisy, filozofie, poezie), cestování, myslivost, turistika a sport (plavání, lyžování, odbíjená, tenis, cyklistika

Zdroj: Publikace k 650. výročí Univerzity Karlovy, vlastní zpráva


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo