Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Čtvrtek, 15.Prosinec 2005 Kdo je Kdo 

Na léky hrazené pojišťovnami budou moci lékárny od 1. ledna dát marži pouze 29 %, nikoli 32 % jako nyní. Zisk lékáren snížila vyhláška ministerstva financí, kterou ve středu schválila vláda. Slibuje si od toho nižší ceny pro spotřebitele. Lékárníci se změnou nesouhlasí, obávají se finančních nesnází. Ministr financí Bohuslav Sobotka novinářům řekl, že krachy lékárnám nehrozí vzhledem k tomu, že prodávají i další léky. Podobně marži snížila už vláda Miloše Zemana. Vyjádření lékárnické komory následuje.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v průběhu dnešního dne (14.12.2005) jsem dozvěděl o neočekávané iniciativě ministra zdravotnictví, díky které má být na dnešním jednání vlády (od 19.30 hod) předložen s lékárenskou veřejností vůbec nekonzultovaný návrh na plošné snížení marže o 3%, což ve svém výsledku znamená snížení příjmu lékáren o 15%.

Projednejte prosím dopady hrozící situace v rámci svých okresních sdružení. Zároveň informujte své pacienty a pokuste se jim vysvětlit nehoráznost způsobů MUDr. Ratha, jimiž existenčně ohrožuje poskytování nemocniční péče, dostupnost léků, činnost zdravotních pojišťoven a nově i práci lékáren v jejich regionu.

Jako lékárníci nemůžeme a nebudeme útrpně přihlížet "kanibalizaci" českého zdravotnictví, kterou ministr Rath předvádí. Jeho návrhy nepromyšlených opatření nejenže nic nevyřeší, ale naopak nenávratně poškodí již tak křehkou rovnováhu českého zdravotnictví. Mohou tak znamenat jedině a pouze zhoršení dostupnosti a kvality péče o občany České republiky.

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory

Dopis prezidenta ČLK PharmDr. Chudoby ministru zdravotnictví MUDr. Rathovi

Praha 14.12.2005

Vážený pane ministře,

v průběhu dnešního dne jsem neoficiální cestou obdržel informaci, že na základě Vaší iniciativy má být na dnešní schůzi vlády předložen ministrem financí materiál navrhující plošné snížení marže lékáren o 3%. Tato skutečnost
mne opravdu šokuje, neboť jste si pravděpodobně neuvědomil katastrofální dopady přijetí této změny zejména na hospodaření malých a středních lékáren. Plošné snížení marže lékáren o 3% totiž znamená faktické snížení jejich příjmů o 15%. Prosazujete, vážený pane ministře, obdobná likvidační opatření např. pro lékaře, či jiná zdravotnická zařízení ? Zároveň bych Vám chtěl připomenout, že jedním z úkolů, který byl přijat Vaší předchůdkyní a který byl potvrzen při jednáních za osobní účasti premiéra, bylo zavedení degresivní marže na léky. Tedy modelu, který je obvyklý ve většině zemí Evropské Unie a který může přinést úsporu v nákladech na léky při zachování dostupnosti lékáren ve venkovských regionech. Chtěl bych také zdůraznit, že výstupem z jednání bylo vyjádření nutnosti
konzultací s Českou lékárnickou komorou. Jsem si totiž jistý tím, že jak ministerstvu zdravotnictví, tak ministerstvu financí chybí základní data pro odpovědné posouzení tohoto návrhu na hospodaření a tím ve svém důsledku na
dostupnost lékáren v regionech.
Stejně tak Vám, vážený pane ministře, musí být zcela zřejmé, že lékárníci dlouhodobě nabízejí spolupráci při hledání úspor na léky, kterých lze dosáhnout především eliminací jejich nadbytečného předepisování a zajištěním jejich
účelného užívání a správného kombinování. Kromě toho mohou lékárny přispět ke snížení nákladů na léky v rámci generické substituce a zvýšenou edukací pacientů při samoléčení.
Chtěl bych Vás také, vážený pane ministře, informovat o tom, že v průběhu dnešního dne jsem svolal mimořádnou schůzku, které se na půdě České lékárnické komory zúčastnili i zástupci Asociace velkodistribučních firem a Asociace
provozovatelů lékáren. Obě asociace si uvědomují devastující dopad plošného snížení marží na lékárenský trh a budou neprodleně informovat své mateřské pobočky v zahraničí. Při přijetí Vámi iniciovaného návrhu společně odhadujeme,
že bude ohrožena samotná existence cca 400 – 600 malých lékáren. Tato skutečnost představuje riziko značných následných ztrát především pro distribuční firmy. Ty jsou proto jednak připraveny uplatnit sankční penále (dnes již ve výši několika set miliónů Kč) u zdravotních pojišťoven z titulu pohledávek, které jim lékárny postoupily. Vzhledem k riziku možných ztrát také jistě přehodnotí dodavatelské podmínky zejména u nejzadluženějších lékáren – a k nim až na výjimky patří největší nemocniční lékárny.
Žádám Vás proto, vážený pane ministře, o stažení výše zmiňovaného návrhu na plošné snížení marží lékáren z jednání vlády a o zahájení společného jednání za účelem přípravy modelu zavedení degresivní marže lékáren.

Děkuji a jsem s pozdravem


PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory


Příloha: Stanovisko České lékárnické komory k úsporám v nákladech na léky ze dne
21.6.2005

Náklady na léky vrs. marže lékáren – argumenty ČLK a GML ze dne 7.6.2005

Na vědomí: všem členům vlády České republiky, poslancům zdravotních výborů
parlamentu a senátu


Stanovisko České lékárnické komory k úsporám v nákladech na léky

Úspora na marži lékáren je vždy řádově menší než úspora při regulaci preskripce.

• Úhrnná marže všech lékáren v ČR je cca 7,5 mld. Kč. Snížení příjmu
lékáren o 1 % znamená úsporu 75 mil.Kč.
• Náklady na preskripci léků předepsaných na recepty jsou cca 35 mld.Kč.
Snížení preskripce o 1 % znamená úsporu 350 mil.Kč (toto snížení preskripce
způsobí zároveň i snížení objemu marže lékáren o 70 mil.Kč).
• Náklady na léky podávané při hospitalizaci jsou ve výši cca 6 mld. Kč.
Snížení použití léčiv v lůžkové části o 1 % znamená úsporu 60 mil.Kč.

Snížení marže lékáren je nejméně efektivním způsobem hledání úspor nákladů na
léky, přitom neřeší příčinu vzrůstu nákladů na léky a významně ohrožuje
existenci veřejných lékáren a jejich zaměstnanců. Toto tvrzení dokládá
skutečnost, že příjmy veřejných lékáren dlouhodobě stagnují, zatímco jejich
provozní náklady se kontinuálně zvyšují.

Vzhledem k výše uvedeným argumentům Česká lékárnická komora nepovažuje zásah do
marže lékáren za opodstatněné opatření vedoucí k významnější úspoře nákladů na
léky. Pokud má dojít k zásahu do mechanismu stanovování obchodní přirážky, Česká
lékárnická komora souhlasí jedině za splnění níže uvedených podmínek:
a/ proporcionální zvýšení celkového objemu příjmu v segmentu
lékárenské péče v souladu s růstem provozních nákladů lékáren a v souladu s
růstem objemu prostředků plynoucích do zdravotnictví
b/ zavedení degresivní obchodní přirážky preferující spotřebu
levnějších léků
c/ pravidelná indexace pásem degresivní obchodní přirážky v závislosti na
průměrné ceně léčiva
d/ zavedení „fixního“ doplatku jako regulačního prvku spotřeby léčiv

V Praze, 21.6.2005

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory


Náklady na léky vrs. marže lékáren – argumenty ČLK a GML

A/ Plošné snížení marže lékáren:
Proti: a/ plošné snížení marže lékáren o 3% v roce 1997 a 1999 - nezastavilo
růst nákladů na léky, pouze zhoršilo ekonomickou situaci lékáren a akcelerovalo
tvorbu řetězců lékáren
b/ přijatá nařízení v roce 2004 /DPH na léky, podvojné účetnictví,
registrační pokladny,…a další opatření v souvislosti s harmonizací legislativy
EU/ spolu s pozdními platbami zdravotních pojišťoven zvýšily enormně náklady na
provoz lékáren. Bez provedení důkladné analýzy /např.Ministerstvo financí -
daňové přiznání k dani z příjmu/ nelze pravdivě vyčíslit počet lékáren, které
zbankrotují.
c/ lze ale jistě očekávat zánik mnoha venkovských lékáren, výrazně se
tak sníží dostupnost lékárenské péče v regionech, zároveň zanikne minimálně
několik set pracovních příležitostí
d/ index 2004/2003 – meziroční snížení tržeb veřejných lékáren o 0,3%
/data ÚZIS/ nedává ekonomicky zdůvodnitelný prostor k jakémukoli snížení
přirážky pro tento segment
e/ snížení marže o 3% znamená redukci hrubého výnosu lékárny o více
jak 11% /nemá ve zdravotnictví ani v jiném oboru obdoby/
f/ veřejné lékárny nebudou schopné vzhledem i k pozdním platbám
zdravotních pojišťoven plynule zásobovat občany a zdravotnická zařízení léky
/nemožnost získat překlenovací úvěr/
g/ zhoršení hospodaření nemocničních lékáren následně zvýší nároky
nemocnic na příjmy z jiných zdrojů /v nemocnicích se indikuje cca 1/3 celkových
nákladů na léky, z marží nemocničních lékáren je „dotován“ provoz nemocnic/
h/ nezamezí nárůstu nákladů na léky, který je způsoben nedostatečně
regulovaným předepisováním léků
Pro: a/ jedná se o administrativně jednoduché opatření


B/ Diferenciovaná /degresivní /marže lékáren:
Proti: a/ její zavedení má selektivní dopad na jednotlivé typy lékáren -
zhoršení hospodaření nemocničních lékáren následně zvýší nároky nemocnic na
příjmy z jiných zdrojů /více než ve variantě plošného snížení marže/
b/ zavedení a údržba systému je administrativně náročnější /nutno
pravidelně valorizovat/
c/ nezamezí nárůstu nákladů na léky, který je způsoben nedostatečně
regulovaným předepisováním léků
Pro: a/ její zavedení má selektivní dopad na jednotlivé typy lékáren –
zachování dostupnosti péče v malých lékárnách expedujících převážně levné léky
b/ systém diferenciované marže zmírní náklady na léky v důsledku
očekávaného a postupného zvyšování cen léků na “evropské ceny“ /zejména u nově
registrovaných originálních léků/
c/ systém znamená spravedlivější odměňování za poskytnutou lékárenskou
péči


C/ Zachování současného stavu:
Proti: a/ nadále se bude zhoršovat ekonomická situace malých lékáren
b/ nezamezí nárůstu nákladů na léky, který je způsoben nedostatečně
regulovaným předepisováním léků
Pro: a/ časový prostor pro provedení důkladné analýzy a navržení systémových
změn
b/ nemá negativní vliv na financování nemocnic


D/ Teze úspor v nákladech na léky:
Preambule: náklady na léky z prostředků veřejného zdravotního pojištění zásadním
způsobem ovlivňuje systém úhrad, regulace předepisování a spotřeby léků

Systém úhrad léků: nutnost přijetí jasných pravidel pro stanovování úhrad léků
při respektování ekonomických možností systému, farmakoekonomiky a definování
standardů farmakoterapie

Regulace předepisování léků: účelná farmakoterapie /vč. omezení motivací
uplatňovaných výrobci léků/

Regulace spotřeby léků: „fixní doplatek“ na předepisované léky /při snížení
ceny léku je proporcionálně snížen jak doplatek pacienta tak zároveň úhrada
zdravotní pojišťovny/ - eliminace plýtvání léky ze strany pacienta

Optimalizace sítě lékáren: zlepšení dostupnosti a kvality lékárenské péče, vč.
pozitivního role lékárníka na správné a účelné užívání a ovlivňování spotřeby
léků /očekávání podstatných úspor nejen ve snížení nákladů na léky, ale i
dalších nákladů na zdravotní péči, které vznikají v souvislosti s nadbytečným
užíváním léků a jejich nesprávných kombinací/


V Praze, 7.6.2005

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident České lékárnické komory

PharmDr. Jaroslav Polách
předseda Grémia majitelů lékáren


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo