Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 26.Květen 2006 Kdo je Kdo 

předsedy Vlády České republiky a prezidenta Svazu pacientů ČR. Předseda vlády Ing. Jiří Paroubek se sešel se představitelem Svazu pacientů ČR prezidentem Lubošem Olejárem k projednání několika důležitých otázek, které mají za cíl posílit postavení pacientských organizací v České republice a vyslechl jejich náměty i připomínky k dění v českém zdravotnictví za poslední období z pohledu této pacientské organizace.

1. Zástupci Svazu pacientů ČR informovali předsedu vlády o aktuálních problémech pacientů při potřebě hospitalizace, ošetření a léků a o jejich očekávaném vývoji.2. Zástupci Svazu pacientů ČR přednesli předsedovi vlády své návrhy s cílem zajištění i přímé účasti občanů při reformování, řízení a kontrole veřejného zdravotnictví prostřednictvím pacientských sdružení.3. Svaz pacientů ČR očekává, že předseda Vlády České republiky projedná s ministrem zdravotnictví rozsah spoluúčasti Svazu pacientů ČR při reformě zdravotnictví tak, aby Svaz pacientů ČR byl připomínkovým místem ministerstva, jeho podněty a návrhy byly ministerstvem zdravotnictví řádně projednávány a vypořádávány a mohly se uplatňovat při legislativní i operativní činnosti ministerstva a aby Svaz pacientů ČR měl nadále zastoupení v komisích Ministerstva zdravotnictví.4. Svaz pacientů ČR, jako všeobecná pacientská organizace hájící zájmy občanů-pacientů, nepovažuje za vhodné v předvolebním období zvyšovat napětí při řešení problematiky zdravotnictví. Přes jisté výhrady považuje postup ministra Dr. Ratha při řešení problematiky Všeobecné zdravotní pojišťovny za adekvátní. Obě strany tohoto setkání si přejí, aby nebyla zvyšována spoluúčast pacientů, a nepřejí si, aby při poskytování lůžkové péče ve veřejném zdravotnictví odcházel zisk nekontrolovatelně mimo zdravotnictví.5. Předseda Vlády České republiky přislíbil Svazu pacientů ČR (členu Mezinárodní Aliance Pacientských Organizací) podporu při získávání uspokojivého postavení - u pacientských organizací ve světě běžného. Zasadí se, aby došlo k nezbytné úpravě právního rámce a aby byly již v rámci existujícího právního prostředí návrhy Svazu pacientů ČR plně využívány.6. Předseda Vlády České republiky předpokládá, že projednané otázky a aktivní účast pacientských sdružení povedou ke zlepšení při uspokojování potřeb občanů ve věci péče o zdraví a to jak v krátkém, tak zejména v dlouhodobém horizontu.7. I z výše uvedených důvodů a s ohledem na vstřícný přístup předsedy vlády České republiky se Svaz pacientů ČR rozhodl nezúčastnit se květnové demonstrace zdravotníků.

Praha, dne 11.5.2006

Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů ČR v.r.

Ing. Jiří Paroubek, v.r.
předseda Vlády České republiky

Zdroj: Svaz pacientů ČR- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Historie
 Nobelova cena
 Více z Tématu - Kdo je Kdo