Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Sobota, 11.Srpen 2007 Zákony a předpisy 

Poslanci EP schválili zprávu, která poukazuje na důsledky vyjmutí zdravotnických služeb z působnosti Směrnice o službách, a žádají, aby se situace řešila. Požadují, aby Komise navrhla „vhodný nástroj“ ke kodifikaci právních ustanovení Soudního dvora ES, ale už nepožaduje pro zdravotnické služby specifickou právní úpravu. V reakci na konzultační dokument Komise nazvaný „Působení Společenství v oblasti zdravotnických služeb“ a s ohledem na možnou legislativní úpravu mobility pacientů v rámci EU poslanci ve schválené zprávě dávají řadu doporučení týkajících se činnosti EU v oblasti zdraví.

Vzhledem k progresivnímu růstu přeshraničního pohybu pacientů a pracovníků ve zdravotnictví se poslanci shodli na tom, že by členské státy měly nakládat (pokud jde o přístup ke zdravotní péči) se všemi občany EU stejně a bez ohledu na to, jde-li o pacienty soukromých nebo veřejných zařízení. Znamená to, že zatímco pacienti budou mít možnost si zdravotní péči volně vybrat v jiné zemi, „zdravotnický turismus nebude aktivně podporován“. Mobilita pacientů rovněž podle EP nemůže „nekontrolovaně narůstat bez stanovení shodných a jasných pravidel upravujících odpovědnost pro poskytování přeshraničních zdravotnických služeb“. S ohledem na složitý proces získávání jasných a přesných informací o zdravotní péči poslanci požadují vytvoření „jednotných kontaktních míst“ pro pacienty, profesionály a zdravotnická zařízení a přijetí Evropské charty práv pacientů.

Má zdraví místo ve Směrnici o službách?

Protože se „pravidla Smlouvy, stejně jako právní ustanovení Soudního dvora ES, vztahují na zdravotnické služby“, poslanci hlasující o zprávě usoudili, že „poskytovatelé zdravotnických služeb mají právo se etablovat v jakémkoli členském státě, ovšem za předpokladu, že budou dodržovat národní a evropská pravidla. Poslanci odmítli návrh zpravodajkyně Bernadette VERGNAUDOVÉ (PES, FR), která požadovala samostatnou směrnici o zdravotnických službách, a žádají místo toho Komisi, aby předložila návrh na „vhodný nástroj určený především ke kodifikaci právních ustanovení Soudního dvora pro tuto oblast“.

(podle EuroparlPress)


10. 8. 2007
Zdroj: www.qmagazin.cz


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zákony a předpisy