Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 05.Září 2007 WHO 

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes apeluje na země ke zvýšení podpory péče o duševní zdraví. Výzva je součástí série šesti zhodnocení/posudků světového duševního zdraví, které jsou publikovány dnes v časopise The Lancet. WHO úzce spolupracovalo s časopisem The Lancet na vytvoření důkazů a formulaci výzvy k akci.Duševní poruchy jsou běžné, ale až polovina všech lidí s vážnými duševními poruchami a velká většina těch s mírnými či lehkými poruchami po celém světě není léčena. Dokonce i když je léčba dostupná, je poskytována v institucionálních zařízeních a je v mnoha zemích spojena se stigmaty a porušováním lidských práv.Důvody pro tuto bezútěšnou situaci jsou jasné: péče o duševní zdraví postrádá jak lidské tak finanční zdroje. Databáze WHO v Atlase duševního zdraví ukazují, že většina zemí Afriky a Jihovýchodní Asie utrácí méně než 1% svých zdravotnických rozpočtů na oblast duševního zdraví. Země s nízkými příjmy mají v průměru 0,05 psychiatrů a 0,16 psychiatrických sester na 100 000 obyvatel (zhruba 200krát méně než v zemích s vysokými příjmy); tyto extrémně nízké poměry znemožňují poskytování uspokojivé péče v těchto zemích.
WHO vyzývá k akci pro zvýšení pokrytí péče o duševní zdraví u duševních poruch v zemích nízkými a středními příjmy. Výzva je zaměřena na odborníky plánující veřejné zdraví a vyzývá je, aby přiřadili větší prioritu oblasti duševního zdraví.
„Toto téma by mělo zajímat každého, jelikož lidé žijící s duševní poruchou v zemích s nízkým či středním příjmem jsou systematicky vyřazovány z výhod rozvoje, které se nabízí ostatním. Pokud není léčena, duševní porucha zbavuje lidi možností vymanit se z chudoby a popírá jim možnost požadovat svá práva,“ říká Dr. Catherine Le Gales-Camus, asistentka generální ředitelky WHO for nepřenosná onemocnění a duševní zdraví.
„Současná situace znamená, že lidé nemocní s duševní chorobou jsou při nejlepším ignorováni a v nejhorším případě aktivně diskriminovány v mnoha zemích světa. Můžeme zlepšit péči dostupnou lidem s duševní poruchou pouze, pokud existuje znatelný a rychlý nárůst investic v této oblasti,“ říka Dr. Benedetto Saraceno, ředitel WHO pro Mental Health and Substance Abuse.
Odhady ukazují, že počet peněz požadovaný pro poskytnutí základního balíku péče o duševní zdraví je přibližně 2USD na osobu a rok v zemích s nízkým příjmem a 3-4 USD v zemích se středně nízkým příjmem. Tento balík, založený na léčbě duševních poruch v primární zdravotní péči a komunitních zařízeních, by zvýšil pokrytí léčby na 80% u vážných duševních poruch a 25-33% u méně závažných. Tyto cíle jsou v současnosti nejdosažitelnější úrovní pro většinu zemí s nízkým a středním příjmem při dané chudé infrastruktuře a nedostatku lidských zdrojů v oblasti péče o duševní zdraví.
Výzva k akci dále posiluje celosvětový akční program WHO zaměřený na pomoc v poskytování péče o duševní zdraví zemím s nízkým a středním příjmem.

3.9.2007
Zdroj: WHO


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - WHO