Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 22.Listopad 2002 Zdravotní rádce 

neboli hypertenze, je jedním z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění srdce a cév. Ve většině civilizovaných zemí postihuje 20-30 % dospělého obyvatelstva. Ještě počátkem sedmdesátých let existovalo poměrně málo účinných leků pro léčbu vysokého krevního tlaku. Pacienti s touto chorobou často předčasně odcházeli do důchodu a mnohdy museli zanechat i svých oblíbených aktivit. Dnes je však situace jiná. Změnou životního stylu je možné v některých případech dosáhnout snížení krevního tlaku bez užívání léků. Krevní tlak umíme snížit celou řadou léků. Pokud se však léčba přeruší krevní tlak obvykle stoupá.


Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je jedním z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Ve většině civilizovaných zemí postihuje 20-30 % dospělého obyvatelstva. Hypertenze je příčinou zhruba čtvrtiny až poloviny všech kardiovaskulárních onemocnění.
Ještě počátkem šedesátých let existovalo poměrně málo účinných léků pro léčbu vysokého krevního tlaku. Pacienti s touto chorobou často předčasně odcházeli do důchodu a mnohdy museli zanechat svých oblíbených aktivit.
Dnes je však situace jiná. Lidé s vysokým krevním tlakem (hypertonici) mohou prožívat plnohodnotný život. Změnou životního stylu je možné v některých případech dosáhnout snížení krevního tlaku bez užívání léků. A řada těchto opatřeni může zabránit rozvoji hypertenze nejen u Vás, ale i u členů Vaší rodiny.
Jakmile se jednou vysoký krevní tlak objeví, většinou trvá do konce života. Krevní tlak umíme snížit celou řadou léků. Pokud se však léčba přeruší krevní tlak obvykle stoupá.
Tento leták Vám prozradí více o Vaší nemoci - co vlastně je hypertenze, jak jí předcházet nebo léčit.

Co je krevní tlak?

Krev je vypuzována ze srdce a unášena ke všem tkáním a orgánům Vašeho těla soustavou cév zvaných tepny neboli artérie. Krevní tlak je vlastně síla, kterou krev působí na stěnu tepen. Ve skutečnosti s každým srdečním úderem pumpuje srdce krev do tepen. Krevní tlak je nejvyšší v okamžiku, kdy se srdce stahuje (kontrahuje) a vypuzuje krev do tepen. Tento tlak se nazývá systolický, laicky “horní”. Srdce mezi dvěma stahy krátce odpočívá a krevní tlak klesá, tehdy hovoříme o diastolickém flaku, který je v laickém povědomí zakotven jako “dolní” nebo “spodní”.
Krevní tlak je vždy udáván dvěma čísly, tj. jako tlak systolický a diastolický. Oba jsou důležité. Mezi tyto dvě zmíněné hodnoty se nejčastěji vkládá lomítko, např. 120/80.
Krevní tlak každého jedince během dne kolísá. Nejnižších hodnot dosahuje obvykle ve spánku, začíná stoupat v časných ranních hodinách (nejčastěji mezi 4. a 6. hodinou ranní), nejvyšších hodnot zpravidla dosahuje v dopoledních hodinách, těsně po obědě obvykle zaznamenáváme určitý pokles. V podvečerních hodinách se u někoho objevuje opět mírný vzestup, u jiných osob naopak krevní tlak v tomto časovém období i nadále pozvolna klesá. Krevní tlak rovněž stoupá při fyzické i psychické zátěži.

Jak se měří krevní tlak?

Krevní tlak měříme nejčastěji rtuťovým tonometrem. Tato metoda stále představuje zlatý standard. Součástí poměrně jednoduchého přístroje je uzavřený sloupec rtuti a manžeta, kterou přikládáme na paži nemocného (nad loketní jamku). Tlak měříme nejčastěji vsedě, kdy měřená osoba má paži podepřenou ve výši srdce. Balónkem nafoukneme manžetu a současně přiložíme fonendoskop (nástroj nejčastěji používaný k poslechu srdečních ozev) nad předem nahmatanou tepnu v oblasti loketní jamky. Manžetu nafoukneme na vyšší hodnotu, než je předpokládaná hodnota krevního tlaku nemocného. Jako systolický ("horní") krevní tlak označujeme hodnotu rtuťového sloupce, při které jsme zaslechli první ozvy. Vzduch z balónku vypouštíme pozvolna tak, aby sloupec rtuti klesal o 2-3 mm/sec. Výšku rtuťového sloupce, při níž ozvy zcela vymizí, označujeme za diastolický ("dolní") krevní tlak.
Pacienti si často sami měří krevní tlak pomocí digitálních přístrojů, u kterých je třeba minimálně jednou ročně kontrolovat jejich přesnost. Měření krevního tlaku v domácím prostředí může být užitečné. Ojediněle naměřená vyšší hodnota krevního tlaku není ještě důvodem ke znepokojení.

Jaké jsou normální hodnoty krevního tlaku, a kdy hovoříme o hypertenzi?

Normální hodnota krevního tlaku u dospělých osob je nižší než 140 mmHg pro systolický krevní tlak a nižší než 90 mmHg pro diastolický krevní tlak. Ve Spojených státech se v poslední době stále častěji hovoří o tzv. vysokém normálním tlaku, kterému odpovídají hodnoty systolického tlaku 130-139 mmHg a diastolického tlaku 85-89 mmHg. Podle Mezinárodní společnosti pro hypertenzi a Světové zdravotnické organizace definujeme hypertenzi jako hodnoty systolického tlaku vyšší nebo rovny 140 mmHg nebo hodnoty diastolického tlaku vyšší nebo rovny 90 mmHg. Pro stanovení diagnózy hypertenze je třeba, aby tyto hodnoty tlaku byly naměřeny nejméně 3x při dvou různých návštěvách lékaře.

Kategorie krevního tlaku pro dospělé starší 18 let

syst. TK (mmHg)("horní") diast. TK (mmHg)"dolní")

normální méně než 130 méně než 85
vysoký tlak 130-139 85-89
vysoký více než 140 více než 90

Známe příčinu hypertenze?

Příčina hypertenze zůstává v 95 % případů neobjasněna. Zjevná příčina hypertenze se objeví maximálně u 5 % nemocných, z nichž obvykle ne více než 1 % je ovlivnitelné případným chirurgickým zákrokem. U nemocných, kde hypertenze provází onemocnění ledvin, bývá často abnormální nález v moči.
U žen, které užívají hormonální antikoncepci mírně stoupá krevní tlak. U většiny z nich však nepřesáhne hranici hypertenze.
Ženy ve věku nad 35 let, které užívají hormonální antikoncepci a kouří cigarety, mají větší riziko vzniku hypertenze a dalších kardiovaskulárních komplikací. Samozřejmě všichni kuřáci by měli přestat kouřit. Pokud však ženy užívají hormonální antikoncepci a nepřestanou kouřit, měly by změnit způsob antikoncepce.

Čím je hypertenze nebezpečná?

Zradou tohoto onemocnění je, že může po dlouhá léta probíhat bez příznaků, a že prvním projevem hypertenze může být katastrofa v oblasti kardiovaskulární, např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Neléčený nebo špatně léčený krevní tlak může závažným způsobem poškodit ledviny nebo srdce a přivodit tak vznik ledvinného nebo srdečního selhání. Nejzávažnější cévní komplikací je cévní mozková příhoda v důsledku krvácení nebo prasknutí výdutě aorty (srdečnice, největší tepna, vystupující ze srdce). Všem těmto komplikacím lze zabránit účinnou léčbou vysokého krevního tlaku.
Vysoký krevní tlak urychluje proces aterosklerózy (kornatění tepen), kdy se ve stěnách tepen postupně ukládají tukové látky. Tepny jsou v důsledku toho postupně zužovány, případně až zcela uzavřeny. Konečným výsledkem je porucha prokrvení příslušné části organismu. Nejzávažnější důsledky obvykle mívá postižení věnčitých (koronárních) nebo mozkových tepen. Aterosklerotické komplikace se daleko hůře ovlivňují než komplikace hypertenzní a jsou v současné době odpovědny za nemocnost i úmrtnost léčených i neléčených hypertoniků.
Souhrnná analýza všech velkých studií prokázala, že léčba hypertenze vede k významnému poklesu úmrtnosti na cévní mozkové příhody, zatímco úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční se daří ovlivnit méně. Jednou z dalších možných příčin, kromě již zmíněných aterosklerotických cévních komplikací, může být i skutečnost, že hypertenze je současně provázena řadou dalších metabolických odchylek, jako jsou porucha látkové přeměny tuků, obezita nebo cukrovka. U řady hypertoniků není krevní tlak snížen dostatečně.

Jak krevní tlak snížit?

Nedílnou součástí léčby hypertenze jsou nefarmakologická opatření neboli úprava životosprávy:

Omezte příjem soli!
Omezení příjmu soli má vliv na pokles krevního tlaku. Pokud je nemocný léčen některými léky na snížení krevního tlaku, zvýrazní se jejich účinek. Znamená to, že si musíte vybírat jídla a potraviny s nízkým obsahem soli a hotové pokrmy rozhodně nesmíte přisolovat. Maximální doporučovaná denní dávka je 2,4 g sodíku = 6 g kuchyňské soli, tj. 1 čajová lžička.

Snižte svou nadváhu (tělesnou hmotnost)!
Bylo opakovaně prokázáno, že i malé snížení hmotnosti o 3 kg vede k poklesu systolického tlaku až o 7 mmHg a v případě diastolického tlaku je snížení asi 4 mmHg.

Změňte svůj jídelníček!
Výběrem vhodné stravy přispějete ke snížení krevního tlaku. Omezte příjem tuků a sacharidů, jezte méně masa, vajec a uzenin. Naopak jezte více zeleniny a ovoce.

Buďte fyzicky aktivní!
Optimálním druhem aktivity je jogging nebo jízda na kole, případně chůze ostřejším tempem. Aby docházelo k poklesu krevního tlaku, je třeba fyzickou aktivitu provozovat v dostatečné intenzitě minimálně 3x týdně po dobu 40 minut.

Omezte nadměrnou konzumaci alkoholu!
Alkohol poškozuje játra, mozek a srdce. Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje krevní tlak. Rozhodně byste neměli vypít více než dva alkoholické nápoje za den, tj. např. dvě piva po 0,5 l, dvakrát 2 dcl vína nebo dvakrát 0,5 cl destilátu. Nezapomeňte přitom, že každý alkoholický nápoj obsahuje 70-180 kcal (v závislosti na druhu nápoje).

Přestaňte kouřit!
Kouření výrazně zvyšuje riziko všech srdečně-cévních komplikací hypertenze.

Zajímejte se o to, jakou máte hladinu cholesterolu!
Zvýšené hladina cholesterolu, podobně jako kouření, výrazně zvyšuje riziko srdečně-cévních komplikaci. Riziko těchto komplikací je podstatně nižší, pokud hladina celkového cholesterolu nepřesáhne 5,2mmol/l.

Farmakologická (medikamentózní) léčba hypertenze

Farmakologická léčba hypertenze, tj. podávání léků snižujících krevní tlak, je zahajována tehdy, pokud úprava životosprávy nevede k dostatečnému poklesu krevního tlaku. V současné době existuje velice pestrá paleta léků, snižujících úspěšně krevní tlak. Někteří pacienti si mohou stěžovat na různé vedlejší účinky léků. Široká nabídka léků pro léčbu vysokého krevního tlaku obvykle umožní Vašemu lékaři zvolit jiný lék.
V každém případě léky užívejte pravidelně a změnu dávkování vždy konzultujte se svým lékařem. Pokud se léky vysadí, krevní tlak obvykle stoupá!

Průměrné 24 hodinové hodnoty krevního tlaku (mmHg), naměřené před léčbou (silná křivka) a po 6 týdenní léčbě určitou kombinací léků (tenčí křivka)Jakých hodnot krevního tlaku bychom měli dosáhnout ?

Cílem léčby hypertenze je dosáhnout trvale hodnot nižších než 140/90 mmHg. V některých případech, jak např. u mladých pacientů nebo diabetiků je třeba tlak snížit na hodnoty 130/80 mm Hg

Co říci závěrem pacientům, užívajícím léky na snížení krevního tlaku?

Protože vysoký krevní tlak se obvykle neprojevuje žádnými nebo jen minimálními subjektivními obtížemi, nemocní někdy medikamentózní léčbu sami přeruší. Jejich rozhodnutí je mnohdy podpořeno i opakovaným nálezem normálních hodnot krevního tlaku při kontrolách u lékaře. Neuvědomují si, že po přerušení léčby obvykle dochází k vzestupu krevního tlaku. Ne nadarmo je proto hypertenze nazývána "tichým vrahem".

Slovníček nejdůležitějších pojmů

hypertenze - vysoký krevní tlak
systolický tlak - laicky horní
diastolický - laicky dolní
kardiovaskulární - srdečně-cévni

autorka: MUDr. Renata Cífková, CSc.
recenze: MUDr. Karel Filip, CSc.

© Státni zdravotní ústav, Praha, 1997


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zdravotní rádce