Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 10.Prosinec 2008 Zákony a předpisy 

Česká lékařská komora se jako člen CPME (Standing Committee of European Doctors) připojila k Deklaraci o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem, přijaté 9. dubna 2005 v Bruselu (dokument CPME 2005/069) jako společný dokument CPME a EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - Evropská federace farmaceutických firem a společností). Tato deklarace je v souladu s doporučením WHO, Světové zdravotnické asociace, i směrnicemi EU (Direktiva 2001/83/EC doplněná Direktivou 2004/27/EC).

Dokument CPME 2005/069 vznikl z potřeby stanovit společná pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami, která mohou sloužit jako doporučení na evropské i národní úrovni a jejichž dodržování chrání lékaře i farmaceutické firmy před nařčením z neetického chování.
Pro všechny lékaře pracující v České republice je závazný stavovský předpis ČLK číslo 10 Etický kodex. Základní pravidla, kterými se lékaři musí řídit při předepisování léčiv, defi nuje § 2 odst. 13 a odst. 14:
(13) Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů. V rámci své pravomoci nesmí poskytovat odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly občanům neoprávněné výhody.
(14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta.
Každý člen ČLK je rovněž povinen dodržovat stavovský předpis ČLK č. 4 Disciplinární řád, v němž se předepisování léčiv týká § 1a písm. k): Každý člen komory je povinen dodržovat etické zásady stanovené Etickým kodexem ČLK, zejména je povinen:
k) neřídit se při doporučování léků, léčebných prostředků a zdravotních pomůcek ve své léčebné praxi komerčními hledisky, ale řídit se výhradně svým svědomím a zdra votním stavem pacienta.
Závazné stanovisko ČLK č. 1/2008 "Pravidla spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami" schválené představenstvem ČLK vychází z Deklarace o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem CPME + EFPIA 9. 4. 2005 (CPME 2005/069). Jeho cílem je zpřesnit pravidla pro spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem v ČR.
- Spolupráce farmaceutického průmyslu a lékařů je nezbytná pro další rozvoj medicíny a lékařského poznání, a tím i pro prospěch pacienta.
- Prospěch pacienta je prioritou lékařské profese, proto musí být lékaři ve svém rozhodování o léčbě vždy plně svobodní a nezávislí.
- Aby tato nezávislost byla zaručena, musí být vztahy mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem veřejně jasné a kontrolovatelné.
Česká lékařská komora opět vyzývá farmaceutické firmy prodávající léky v ČR, aby společně s ČLK vytvořily nadační fond pro podporu vzdělávání lékařů. Pomocí příspěvků do tohoto fondu by farmaceutické firmy mohly v zájmu celé společnosti transparentním způsobem podporovat vzdělávání lékařů, aniž by se vystavovaly podezřením z korupčního jednání.

27.11.2008
TEMPUS Medicorum


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Zákony a předpisy