Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Středa, 01.Červen 2011 Články 

Jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví 31. května opět skončilo za stranu odborů patem. Předmětem jednání byly některé připravované reformní zákony z oblasti zdravotnictví. Ministerstvo postupuje při přípravě zákona o veřejném zdravotním pojištění naprosto nestandardně a údajně navrhuje novelizovat novelu zákona, která t.č. již leží ve sněmovně. Tragická je podle odborů i situace v oblasti restrukturalizace lůžek, kde ministerstvo nevychází z podrobných analýz a ze znalosti situace. Věcný návrh zákona o zdravotních pojišťovnách je zřejmě opsaná část materiálu z dílny ministra Julínka, který před třemi lety měl jednoznačný účel – privatizaci pojišťoven. Požadavek na stažení a zásadní přepracování reformy zdravotnictví za odbory trvá. Zpráva předsedkyně zdravotnických odborů o celém jednání následuje

Zdravotnická tripartita znovu skončila patem

Pro odbory jsou nepřijatelné ministerské návrhy i způsob projednávání většiny z nich

Jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví 31. května opět skončilo za stranu odborů patem. Předmětem jednání byly některé připravované reformní zákony z oblasti zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví se totiž hned v úvodu jednání vyjádřilo v tom smyslu, že reformy jsou zásadní, že není možná jejich principiální změna, že není čas na další opravy a že je potřeba návrhy zákonů nejpozději do 8. června předložit do vlády, protože to chce pan premiér Nečas.
Odbory opět zdůraznily, že s tímto překotným způsobem prosazování zákonů silou zásadně nesouhlasí, že požadují dodržování právních postupů, jak je ukládá český právní řád, a že trvají na svých zásadních připomínkách, které nebyly vypořádány. Reforma je špatně připravená, poškozuje pacienty, odbory požadují její stažení a zásadní přepracování.
Odbory také opakovaně kritizovaly postup Ministerstva zdravotnictví i v souvislosti s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Situace okolo této právní normy je dle názoru odborů naprosto bezprecedentní. V Poslanecké sněmovně je novela zákona, který Ministerstvo zdravotnictví bude novelizovat! Druhá novela a možná také další novela proběhne formou pozměňovacích návrhů, které předloží jednotliví poslanci, ale které zřejmě z velké části pocházejí z „kuchyně“ ministerstva! Situace by mohla být považována za frašku, pokud by novela zákona nezasahovala do života každého z nás.
Navrhovaná právní úprava nově definuje nárok pacienta pouze na nejlevnější péči, či zdravotní službu, která zatím navíc není nikde specifikována. V novelizovaném materiálu se také setkáváme s návrhy na zavedení řízené péče, vynětí některých léků z úhrad zdravotního pojištění, se změnou systému výběrových řízení na poskytování zdravotní péče, s návrhy na nové definice dostupnosti poskytování zdravotních služeb a s mnohými dalšími „novinkami“. Všechny návrhy změn připravované ministerstvem za podpory poslanců koalice se v případě nemoci občanů bezprostředně dotknou. Většina navrhovaných úprav podle názoru odborů jednoznačně zhorší dostupnost a kvalitu poskytované péče. Na argument odborů, že dnes nikdo netuší, jak bude vypadat novela po novele či dalších novelách, nemělo ministerstvo protiargument.
Stejně tragická je i situace v oblasti restrukturalizace lůžek. Materiál připravený ministerstvem nevychází z podrobných analýz a ze znalosti situace. Ministerstvo jednostranně argumentuje, že ČR má nadbytek lůžek a už včera bylo pozdě situaci řešit. Odbory zopakovaly svůj postoj, že restrukturalizace se má dělat až po provedení analýz, stanovení sítě zdravotnických zařízení a vytvoření celkové provázané koncepce, kde se má jaká péče poskytovat. Jednoznačně požadují doplnit stavy personálu v nemocnicích, a pokud by bylo nutné restrukturalizovat, tak plán musí obsahovat návrhy řešení pro zaměstnance, kteří by mohli ztratit pracovní místa.
Posledním projednávaným bodem byl věcný návrh zákona o zdravotních pojišťovnách. V tomto případě je nutno říci, že ministerstvo se zatím ubírá standardní legislativní cestou. Obsah materiálu je ovšem jiným šálkem kávy. Odboráři po prostudování návrhu museli konstatovat, že se zřejmě jedná o část materiálu z dílny ministra Julínka, který chtěl zdravotní pojišťovny privatizovat. Úvod materiálu popisuje současný stav ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám jako naprosto katastrofický, po přečtení první části není jasné, proč si vůbec orgány zdravotních pojišťoven platíme. Laik by po prostudování materiálu zřejmě nabyl dojmu, že české zdravotnictví je v naprostém chaosu a nic zde nefunguje. Nezapomínejme, že před třemi lety měl tento materiál jednoznačný účel – privatizaci pojišťoven. Jaký je záměr dnes, se můžeme jen domýšlet. Druhá část se snaží řešit právní formu a další fungování pojišťoven. Bohužel ani tato oblast se moc nepovedla. Předkladateli totiž není jasné zadání, jak bude systém po reformě vypadat, jak se dostane ze současného stavu k navrženým změnám. Podstata problému spočívá v tom, zda budeme mít jednu či více zdravotních pojišťoven. Jasné nejsou ani případné právní formy. Materiál hovoří o tom, že se bude jednat o neziskové obchodné společnosti, což je pojem, který české právo nezná. Předkladateli se moc nepovedla ani úprava hospodaření, míchají se fondy s podvojným účetnictvím, není zřejmé, kdo bude mít nad pojišťovnami právo kontroly, ani tentokrát nejsou zpracovány ekonomické podklady, abychom se dověděli kolik milionů (miliard) za změnu postavení pojišťoven zaplatí daňoví poplatníci. Jednání se neúčastnil ministr Heger, o reformě zdravotnictví budou odbory v pátek 3. června jednat s premiérem Nečasem. Požadavek na stažení a zásadní přepracování reformy zdravotnictví za odbory trvá.

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně OSZS ČR

1.6.2011
Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Články