Vítejte na ZDRAV.cz
  Hledat

Rozšířené hledání

  Menu
· Všechna témata
· Archiv
· Statistiky
  Přihlášení
Uživatelské jméno

Heslo

Registrací získáte možnost přispívat, diskutovat, měnit vzhled...
  Uživatelské menu

  Bezcigaret.cz
Do nového dne
uh, uh, uh
s cigaretou
  Redakce
· Reklama
· Redakce
· Prohlášení
  Archiv html
· Adresář firem
· Zákony a vyhlášky
· Marketing pro zdraví
  Zdrav.cz

Přidat zdrav.cz
do Oblíbených položek

Ikona na Vaše stránky
www.zdrav.cz

Zdrav.cz
jako Výchozí stránka

Pátek, 01.Červenec 2011 Články 

respektive jeho budoucnost byly tématem nedávného semináře, kterou organizovala Česká společnost podpory zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci evropského projektu STEPS (Strengthening Engagement in Public Health). Na dokreslení neuspokojivého stavu v oblasti výzkumu veřejného zdravotnictví uvádíme, že jediný časopis věnujících se veřejnému zdravotnictví „Zdravotnictví v ČR“ má v současnosti finanční potíže a existuje oprávněná obava, že jeho vydávání brzy skončí. Text zprávy o semináři následuje.

Veřejné zdravotnictví potřebuje nové impulzy

Odborníci zabývající se problematikou veřejného zdravotnictví a zástupci grantových agentur se sešli včera na semináři s názvem „Budoucnost výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví“, který se konal jako součást evropského projektu STEPS (Strengthening Engagement in Public Health). Seminář organizovala Česká společnost podpory zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Program STEPS, financovaný z prostředků Evropské komise alokovaných pro 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, se realizuje ve 12 „nových“ evropských zemích, včetně ČR, koordinátorem projektu je profesor Mark McCarthy z London College University ve Velké Británii.
Hlavním cílem projektu STEPS je jednak zmapování aktuálního stavu výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví, a jednak podpora širšího zapojení neziskového sektoru do aktivit v oblasti veřejného zdravotnictví obecně a výzkumu zvláště. Výzkumné aktivity byly zásadním způsobem poznamenány rušením institucionální základny výzkumu, tj. Ústavu sociálního lékařství a organizace zdravotnictví (ÚSLOZ), Národního centra podpory zdraví (NCPZ), Institutu zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) a postupným utlumováním aktivit Školy veřejného zdraví (ŠVZ).
Pokud jde o financování výzkumu z grantových prostředků a evropských fondů, chybí projekty, které by měly zásadní význam pro posilování a rozvoj zdraví. Díky nastaveným pravidlům přidělování dotací a grantů, je šance získání prostředků na výzkum pro neziskové organizace minimální.

Seminář byl uzavřen doporučeními, na kterých se shodli všichni účastníci:

1.Programy realizované v kontextu veřejného zdravotnictví by se měly větší měrou orientovat na primární prevenci, ovlivňování determinant zdraví a podporu zdraví; v tomto smyslu by měla být upravena pravidla dotačních titulů

2.Pravidla přidělování prostředků z grantů a dotací je třeba přizpůsobit tak, aby na ně dosáhly i neziskové organizace

3.Účastníci se vyslovili pro obnovení institucionální základny výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví, které by napravilo rušení organizací, zabývajících se výzkumem

4.V intencích doporučení koordinátora projektu účastníci semináře podpořili myšlenku, aby na Ministerstvu zdravotnictví byl pracovník, pověřený problematikou výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví.

14.4.2011
Zdroj: PhDr. Zdeněk Kučera; zdenku@gmail.com; GSM: 602 222 784


- Vytisknout stránku -

  Související odkazy
 Více z Tématu - Články