book.gif (2769 bytes) Zdravotnická literatura
1999

Datum

Autoři

Název publikace

Vydavatel

Rok vydání

Stran

Cena

Stručná charakteristika

17.12.1999 Braun, J.: Vademecum lékaře - 3. přepracované a rozšířené vydání Galén 1999 791 990,- V této publikaci se mohou rychle orientovat lékařky a lékaři. Velkým pomocníkem je  pak pro ty, kteří s medicínou v praxi  začínají.
  Hycl, J.: Oftalmologie - minimum pro praxi Triton 1999 111 98,- Kč  
  Laucken, U.: Úvod do studia psychologie ISV 1999 214 165,- Kniha je určena zájemcům o psychloii, studentům psychologie a všem, kteří si chtějí osvojit principy objektivní odborné práce.
  Sayersová, J.: Matky psychoanalýzy Triton 1999 253 248,- Čtyři ženy - Helena Deutchová, Karen Herneyová, Anna Freudová a Melanie Kleinová, podnítily revoluci v psychoanalýze
1.12.1999 Horčička, Vl.: Revmatologie Triton 1999 124 98,-Kč Minimum pro praxi
  Hromádková, J.: Fyzioterapie H + H  1999 428 259,- Z obsahu: Léčebná tělesná výchova (LTV) v traumatologii a chirurgii; LTV v ortopedii, v gyna por., v neurologii, v psychiatrii, ve vnitřním lékařství, v pediatrii.... 
  Klener, P.: Vnitřní lékařství I. Informatorium 1999 103 105,-Kč Učebnice pro SZŠ
  Perlík, F.: Klinická farmakologie v praxi Triton 1999 149 98,-Kč Minimum

26. 11.

Adams, B.:

Sestra a akutní stavy od A do Z

Grada

1999

488

198,.Kč

Kvalifikovaná zdravotní sestra nečeká na pokyny. Rychlé tempo současný zdravotnických zařízení od ní vyžaduje, aby posuzovala, předvídala a hodnotila stav pacientů a běheme minut na něj reagovala tak, aby péče o nemocné byla maximálně účinná a koordinovaná

 

Hynie, S.:

Základy farmakologie

Triton

1999

368

198,-Kč

Většina textů je delších než by měla být. Tento text je však kratší než by měl být pro naučení se farmakologie, např. pro studenty medicíny

 

Königová, R.:

Komplexní léčba popálenin

Grada

1999

455

680,-Kč

Po vlastní chirurgické části, které předchází patofyziologické kapitoly, se monografie věnuje úlohám kožní banky a kultivační laboratoře

 

Možný, P.:

Kognitivně-behaviorální terapie - úvod do teorie a praxe

Triton

1999

304

298,-Kč

Kognitivně-behaviorální terapie vychází z ověřených vědeckých principů a staví na přesném popisu příznaků nebo problémů, které mají být léčebným postupem ovlivněny.

 

Trojan, St.:

Lékařská fyziologie (3. přepracované vydání)

Grada

1999

612

570,-Kč

Stálou aktualizací při opakovaných vydáních se Lékařská fyziologie stává atraktivní i jako doškolovací učebnice pro atestující lékaře

16.11. Knop, K.: Lázeňství - ekonomika a management Grada 1999 231 149,-Kč  
  Matějček, Z.: Nevlastní rodiče a nevlastní děti Grada 1999 143 136,-Kč  
  Mazánek, J.: Nádory orofaciální oblasti Victoria Publishing 1997 391 420,-Kč  
  Musil, J.:  Léčba chronické obstrukční plicní nemoci Grada 1999 190 195,-Kč Pod termín chronická obstrukční nemoc (CHOPN) se řadí tři onemocnění: chronická bronchitida, emfyzém a onemocnění periferních dýchacích cest (small airway disease)
  O ´Dell, N., E.: Neposedné dítě Grada 1999 140 138,-Kč  
  Tvrdoň, M.: Protetická stomatológia SCIENCE 2001 1999 580 1 650,-Kč Liečba a pravencia
4.11.1999 Austad, S., N.: Proč stárneme (Edice Kolumbus) Mladá Fronta 1999 205 175,-Kč Z obsahu: Paradox stárnutí, Prodlužování života a jeho limity, Jestárnutí dáno geneticky?, Tempo života...
  Seichert, V.: Topografická pitva ISV  1999 235 435,-Kč Tato publikace svým rozsahem přesahuje rámec běžného pitevního programu. Nemá sloužit pouze medikovi při práci v pitevně, ale také jako užitečný pomocník mladého lékaře, připravujícího se na odbornou zkoušku nebo atestaci z některého chirurgicky orientovaného oboru.
  Stárka, L.: Aktuální endokrinologie Maxdorf 1999 738 595,-Kč Z obsahu: Obecné kapitoly, Hormony v popředí zájmu, Endokrinní řízení metabolismu, Endokrinně podmíněné poruchy růstu a vývoje, Štítná žláza
  Svoboda, M.: Psychologická diagnostika dospělých Portál 1999 342 369,-Kč Publikace si již v prvním vydání získala velkou oblibu mezi studenty i psychology v praxi. Popisuje východiska a zásady diagnostiky, především několik set metod pokrývajících širokou škálu zjišťovacích charakteristik .

22.10.1999

 

Moderní gynekologie a porodnictví - Psychosomatika

Levrent

1999

251

99.-Kč

menstruační cyklus - Psychogenní pánevní potíže - Somatická onemocnění ženského genitálu - Klimakterium

 

Pacovský, V.:

Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství

Karolinum

1999

166

180,- Kč

 
 

Veselá, A.:

Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty

Karolinum

1999

167

160,-Kč

Výklad - Cvičení - Klíč ke cvičení

 

Ferko, A., Krajina, A.:

Arteriální aneurizmata - Základy endovaskulární a chirurgické léčby

ATD

1999

166

490,-Kč

Kniha předkládá ucelený pohled na léčbu arteriálních aneuryzmat z hlediska rychle se rozvíjející endovaskulární chirurgie

14.10.1999

Sosna, Ant.:

Endoprotéza kyčelního kloubu

Triton

1999

40

48,-Kč

Průvodce pacienta obdobím operace, rehabilitací a dalším životem

 

Widimský, J.:

Sekundární prevence po infarktu myokardu

Triton

1999

117

98,-Kč

Prognóza nemocných po infarku myokardu. Cíle sekundární prevence po IM. Nefarmakologická léčba - ovlivnění rizikových faktorů. Farmakologie nemocných po IM.

 

Kittel, A.:

Myofunkční terapie

Grada

1999

111

295,-Kč

Praktická příručka k provádění svalových cvičení v orofaciální oblasti. Je adresována především logopedům, ale mohou ji využít i pracovníci zabývající se celkovými funkčně - svalovými postiženími, ortodontisté a specialisté styčných oborů.

 

Trojan, S.:

Slovníček lékařské fyziologie

Galén

1999

159

150,- Kč

Slovníček nabízí více než 1 500 abecedně řazených hesel, které patří k základním disciplínám v soustavě lékařských vět.

6.10.1999

Franz, M. L. :

Mýtus a psychologie

Portál

1999

205

259,-Kč

Publikace zaujme čtenáře se zájmem o populární psychologickou tématiku

 

Gregor, P., Widimský, P.:

Kardiologie

Galén

1999

594

590,-Kč

Druhé rozšířené vydání- Základní příručka pro kardiology, internisty, praktické lékaře

 

Sheehyová, G.:

Průvodce dospělostí - Šance a úskalí druhé poloviny života

Portál

1999

454

489,-Kč

Kniha je určena především čtenářům, kteřívstoupili nebo vstupují do druhé poloviny života a snaží se potozumět tématům, otázkám a úkolům spojeným s tímto životním obdobím.

   

Moderní gynekologie a porodnictví

Levret, s.r.o.

1999

159

99,-Kč

prenatální péče u fyziologických gravidit - invazivní metody prenatální diagnostiky - Hypertrofie plodu - Předčasný porod - prenatální péče z pohledu neonatologa

16.9.1999

 

Pharmindex brevíř

Medi Media

1999/1

860

1999,-Kč

 
   

Pharmindex Compendium

Medi Media

1998

1605

650,- Kč

 
 

Duniewicz, M.:

Neuroinfekce

Maxdorf

1999

309

365,- Kč

Stručný přehled neuroinefkcí hlavně pro praktické lékaře a pro přípravu k atestacím

 

Chrobák, L.:

Leukémie s vlasatými buňkami

Galén

1999

104

120,-Kč

Publikace ve stručné formě přináší informace o historii, původu, výskytu, klinickém obrazu, diagnóze a terapii této zvláštní formy leukémie

 

Michel, F.:

Psychobiologie - Biologické základy vývoje chování

Portál

1999

478

497,-Kč

Psychobiologie usiluje o porozumění nejhlubším základům psychiky člověka a ostatních živočichů prostřednictvím syntézy poznatků psychologie, fyziologie, genetiky, etologie, kognitivních věd a dalších oborů.

 

Prochaska, J. O.:

Psychoterapeutické systémy - průřez teoriemi

Grada

1999

479

990,-Kč

Definování a srovnávání psychoterapií: integrativní rámec psychoanalytické terapie - Adlerovská psychoterapie - existencionální terapie

7.9.1999

Kübler - Ross, E.:

Odpovědi na otázky o umírání

Tvorba, s.r.o Praha

1995

288

99,-Kč

 
 

Arenberger, P.:

Dermatologie - Eikosanoidy u Psoriázy

Czechopress Agency

1999

79

95,-Kč

 
 

Donát, J.:

Hormonální substituční terapie

Domena HK

1999

191

160,-Kč

 
 

Beneš, P.:

Základy umělé výživy

Maxdorf

1999

108

165,-Kč

 
 

Aabekken, L.:

Gastrointestinálna endoskopia

Maxdorf

1999

233

345,-Kč

 
 

Homolka, J.:

Intersticiální plicní procesy

Maxdorf

1999

165

245,-Kč

 
 

Beannasová-Svojšíkova, St.:

Autohomolgní terapie v praxi

Argo

1999

156

217,-Kč

 
 

Hybášek

Ušní, nosní a krční lékařství

Galén

1999

220

790,-Kč

 
 

Pozler, O.:

Trendy soudobé pediatrie - Gastroenterologie

Galén

1999

275

490,-Kč

 
 

Honzák, R.:

Jak se dobře cítit mezi lidmi

Grada

1999

147

150,-Kč

 
 

Kolektiv autorů:

Soudní lékařství

Grada

1999

600

690,-Kč

 

3.8.1999

Bresser, H.:

Krása a zdraví - Kůže

Dobra a Fontána

1999

214

178,-Kč

Jak pečovat o kůži a léčit její nemoci. Ohrožuje kosmetika zdraví? Jak odstranit jaterní skvrny. Jak zabránit rakovině kůže. Vliv stravy na kvalitu kůže. Pravdy o opalovacích krémech. Pokožka jako zrcadlo duše. Tetování.

 

Praško, J.:

Trápí Vás nadměrný stud aneb jak překonat sociální fobiii

Grada

1999

242

138,-Kč

Kniha je určena lidem, kteří se trápí přehnaným studem a cítí se nejistě v běžných situacích každodenního života při setkání a komunikaci s druhými lidmi.

 

Sachsenwegwer, M.:

Naléhavé stavy v oftalmologii

Osveta

1999

138

340,-Kč

Publikace pojednává v krátkosti o všem, co každý praktický lékař potřebuje pro diagnózu, první pomoc a léčbu těchto naléhavých stavů vědět.

22.7.1999

Hatina, J.:

Lékařská genetika - problémy a přístupy

Academia

1999

296

195,-Kč

Pozadí moderní genetiky - chromozomy - lidský genom - genetika rakoviny - genetika komplexních znaků - geny v populacích…

 

Miloschewsky,D.:

Analgetika - minimum pro praxi

Triton

1999

152

98,-Kč

Bolest - látky používané k tlumení bolesti - analgetika - antipyretika - antirevmatika - lokální anestetika - opioidní analgetika….

 

Nebudová, J.:

Cévní mozkové příhody - minimum pro praxi

Triton - 2. vydání

1999

103

88,-Kč

Obecná část, speciální část - intracerebrální krvácení - subarachnoidální krvácení

 

Teplan, Vl.:

Akutní stavy v nefrologii

Triton

1999

158

98,-Kč

Akutní symptomy a nálezy v nefrologii - akutní selhání ledvin -akutní glomerulonefritida - maligní nefroskleróza - akutní stavy po transplantaci ledvin

   

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revuze - abecední seznam

Grada

1999

741

390,-Kč

 
 

Rheinwaldová, E.:

Novodobá péče o seniory

Grada

1999

86

129,-Kč

Cílem knihy je rozšířit povědomí pracovníků domovů důchodců i široké veřejnosti o tom, že stáří lze prožít aktivně a smysluplně, a to dokonce i v zařízeních pečujících o staré lidi.

16.7.1999

Bobathová, B.:

Metodika v rehabilitácii - hemiplégia dospelých

LIEČREH Gúth

1997

175

180,-Kč

Tato metoda vyšetřování pacienta poví mnohem více o jeho neschopnosti a prognóze než běžné vyšetřování motorického systému

 

Gúth, A.:

Vyšetrovacie a liečebné metodiky prefyzioterapeutov

LIEČREH Gúth

1998

448

280,-Kč

2. upravené a přepracované vydání určené studujícím v oblasti rahabilitace

 

Roth, J.:

Parkinsonova nemoc - druhé, rozšířené vydání

Maxdorf

1999

142

138,-Kč

Cílem publikace je podat základní informace o vzniku, průběhu, léčbě a komplikacích Parkinsonovy nemoci a poskytnout maximum rad usnadňujících základní životní aktivity pacientů

8. 7. 1999

Eckschlager, T.:

Průtoková cytometrie v klinické praxi

Grada Publishing

1999

169

290,-Kč

Publikace je zpracována jedním z našich předních odborníků v oblasti klinicky aplikované průtokové cytometrie a vyplňuje dosavadní mezeru v české odborné literatuře

 

Jeníček, J.:

Žena v přechodu aneb Ženou po celý život

Grada Publishing

1999

87

98,-Kč

Co je to vlastně ženský přechod neboli klimakterium - prospěch a úskalí hormonální léčby, mají svůj přechod i muži?

 

Mazánek J.: a spol.

Traumatologie orofaciální oblasti

Grada Publishing

1999

123

170,-Kč

Poranění obličejové kostry sdružená velmi často s poraněními lebky, CNS a s dalšími zraněními, přivádějí ke spolupráci odborníky řady medicínských oborů.

 

Peck, M. S.:

Nevyšlapanou cestou

ARGO

dotisk

274

159,-Kč

Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu

 

Peck, M. S.:

Nevyšlapaná cesta nekončí

ARGO

1997

237

179,-Kč

Duchovní růst ve věku úzkosti

22.6.1999

Beneš, P.:

Základy umělé výživy

Maxdorf

1999

108

165,-Kč

Nutriční péče pro nemocniční praxi. Příručka si klade za cíl poskytnout lékaři bez zkušeností s nutriční problematikou nezbytné minimum informací k praktické činnosti

 

Homolka, J.:

Intersticiální plicní procesy

Maxdorf

1999

165

245,-Kč

Difúzní intersticiální plicní procesy představují heterogenní skupinu převážně chronických nenádorových chorob, které primárně postihují oblast respiračních bronchiolů, alveolů, plicních kapilár a plicního intersticia.

 

Mokrý, J.:

Neurální prekurzorové buňky a jejich kultivace

Galén

1999

172

190,-Kč

Problematika neurálních prekurzorových buněk (NPCs) včetně jejich detekce v savčím CNS v období prenatálního a postnatálního vývoje, možnosti jejich izolace, kultivace a propagace in vitro

 

Sikora, J.:

Neurobiologie duševních poruch

Galén

1999

309

190,-Kč

Biologická psychiatrie je vhodnou platformou k diskuzi, tvorbě společného jazyka i dalších trendů.

 

Sikora, J.:

Standardy psychiatrie - Doporučené postupy

Galén

1999

181

220,-Kč

Z obsahu: Organické duševní poruchy, Akutní ataka schizofrenie, Afektivní poruchy, Agorafobie, Sociální fobie,……….

7.6.1999

Matějíček, Z.:

Náhradní rodinná péče

Portál

1999

183

165,-Kč

Jaká je motivace k přijetí cizího dítěte? Jaké formy náhradní péče se dnes rozvíjejí ve světě? Poznatky a zkušenosti autora.

 

Penrese, R.:

Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl

Mladá fronta

1999

158

189,-Kč

Prostočas a kosmologie; záhady kvantové fyziky; fyzika a mysl….

 

Rýzl, M.:

Základní kniha parapsychologie

Dobra a Fontána

1999

335

290,-Kč

Dějiny studia parapsychologie. Mimosmyslové vnímání. Psychokinese. Prekogniae.Myšlenková impregnace. Metody výcviku ESP. ESP ve všedním životě.

 

Tomko, J.:

Farmakognózia

Osveta

1999

422

330,-Kč

Učebnice pro farmaceutické fakulty

 

Vágnerová, M.:

Psychopatologie pro pomáhající profese

Portál

1999

444

359,-Kč

Úvod do obecné psychopatologie. Vliv somatické nemoci a postižení na psychiku člověka. Hlavní skupiny duševních onemocnění. Psychologické aspekty sociální patologie

28.5.1999

Příborský, J.:

Cefalosporiny

Maxdorf

1999

107

145,-Kč

Cefalosporinová antibiotika, která představují rozsáhlou skupinu betalaktámových antibiotik, získala v posledním desetiletí významné postavení v terapii bakteriálních infekcí

 

Češka, R.:

Cholesterol a ateroskleróza

Maxdorf

1999

226

194,-Kč

Velmi důležitou skutečností je fakt, že od roku 1992 dochází u nás k poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Snížení cholesterolu v populaci i zlepšení péče o nemocné s hyperlipoproteinémiemi má jistě v tomto trendu významný podíl.

 

Jirák, J.:

Demence

Maxdorf

1999

226

293,-Kč

Demence jsou závažné duševní poruchy, které představují značný problém zdravotní, sociální i ekonomický. U nás byla problematika demencí dlouhou dobu podceňována, asi především proto, že většina demencí jsou choroby vyššího věku.

 

Koukolík, F.:

Diagnostika a léčení syndromu demence

Grada

1999

156

190,-Kč

Populace stárne. Úměrně tomu roste počet lidí postižených demencí natolik, že se mluví o tiché epidemii. klinika i neuropsychiatrie syndromu demence je náročná. Neuropatologie, neurofyziologie, molekulární biologie a genetika demencí se považují za podobně náročné odvětví lékařského výzkumu.

 

Kolektiv autorů:

Speciální patologie III. - skripta

Karolinum

1999

115

115,-Kč

Patologie nervového a pohybového ústrojí, endokrinního systému, kůže, smyslů a novorozence

24.5.1999

Erenberger, P.a kol.:

Nemoci s tvorbou puchýřů

Hüthing a Beneš

1999

81

69,-Kč

Shrnutí klasických i moderních poznatků o některých chorobách s tvorbou puchýřů od kolektivu autorů z Prahy, Hradce Králové, Nového Jičína

 

Kratochvíl, St.:

Experimentální hypnóza

Academia

1999

344

198,-Kč

Druhé, přepracovanéa aktualizované vydání čerpá z výsledků pokusů amerických, evropských vědců, ale i z pokusů vlastních, provedených v psychiatrické léčebně v Kroměříži

 

Nakonečný M.:

Sociální psychologie

Academia

1999

290

145,-Kč

Sociální psychologie dnes představuje soustavu cenných a široce aplikovaných poznatků, bez nicž se neobejde žádný obor práce s lidmi

 

Placheta, Z.:

Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi

Grada

1999

276

240,-Kč

Hlavním cílem knihy je seznámit širokou lékařskou veřejnost s možností využití zátěžové diagnostiky v praxi

 

Ulčová-Gallová, Z.:

Diagnóza: Neplodnost: útok protilátek

Petrklíč

1999

120

175,-Kč

Kniha rozebírá příčiny neplodnosti muže a ženy. Pozornost je zvlášť věnována imunologii reprodukce. Kniha je psána jak pro laiky, tak i pro odbornou veřejnost

11.5.1999

Gillberg, Ch.:

Autismus - zdravotní a výchovné aspekty

Portál

1999

122

89,-Kč

 
 

Himmel, M.:

Aura stromů léčí

Alternativa

1999

212

159,- Kč

Jak navázat kontakt se stromy a jejich přirozenou energií

 

Schopler, E.:

Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami

Portál

1999

271

225,-Kč

 
 

Schopler, E.:

Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje

Portál

1999

172

159,-Kč

 
 

Spencer, C.:

Dějiny homosexuality - slovensky

Slovart

1999

294

299,-Kč

Dějiny homosexuality nutí k zamyšlení, spochybňují předsudky, prohlubují pochopení, v mnohých případech oslabují nesmiřitelné odsouzení

 

Wilson, E., O.:

Konsilience - Jednota vědění

Lidové noviny

1999

379

285,-Kč

O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd

 

Yalomová, M.:

Dějiny ňadra

Rybka Publisher

1999

366

289,-Kč

Ňadra v kultruní a sociální historii od starověku po současnost

3.5.1999

Horák, J., Střítecký J.:

Chronické hepatitidy

Grada

1999

173

230,-Kč

Publikace shrnuje pro klinika důležité znalosti o chronických virových hepatititdách a hepatidě autoimunitní

 

Češka, R.:

Kapesní průvodce léčbou dyslipoproteinémií

Triton

1999

55

60,-Kč

 
 

Klener, P.:

Chemoterapie - minimum pro praxi

Triton

1999

114

88,-Kč

 
 

Stránský, J.:

Virová hepatitida C

Grada

1999

194

245,-K

Aktuální tematika relativně rozšířeného onemocnění. Všechny kapitoly uvádějí poznatky, které doposud nebyly v naší literatuře publikovány.

23.4.1999

Cean, R. W.:

Optimální osobnost a duševní zdraví

Grada

1999

232

296,-Kč

Autor shromáždil na základě děl významných myslitelů všech dob koncepce optimální osobnosti a seberealizace.

 

Čech, E.:

Porodnictví

Grada

1999

430

1 200.- Kč

Interdisciplinární pojetí moderní perinatologie v návaznosti na českou porodnickou školu. Učebnice je napsána českými a moravskými učiteli lékařských fakult.

 

Klener, P.:

Vnitřní lékařství

Galén

1999

950

1 650,-Kč

Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale i studentům medicíny. Kniha obsahuje část obecnou a část speciální, ve které jsou probrány choroby podle jednotlivých podoborů

 

Lachmanová, E.:

Očišťovací metody krve

Grada

1999

130

185,-Kč

Kniha je určena především internistům v pre- i postgraduální přípravě, ale i praktickým lékařům a diabetologům

 

Topilová, V.:

Anglicko-český, Česko-anglický lékařský slovník

Grada

1999

880

968,-Kč

Při kontaktu se světovou medicínou je angličtina stejně potřebná jako medicína. Slovník je účinným pomocníkem.

6.4.1999

Anděl, M., Gregor,P.?

Vnitřní lékařství, díl II.B

Galén

1999

87

150,-Kč

Učební texty pro studenty 3. LF UK, které jsou poněkud odlišné od učebních textů jiných českýchlékařských fakult

 

Dvořáček, J.:

Urologie

Karolinum

1999

235

212,-Kč

Obecná a speciální urologie

 

Hobstová, J.:

Hnisavé meningitidy v dětském věku

Galén

1999

85

190,-Kč

Publikace nabízí souhrn informací o onemocnění lékařům první linie, ale i specialistům lůžkových oddělení

 

Jack-Thale, S., Holbaum, I., Pichlmayer, I.:

Anesteziologie - praktická příručka

Osveta

1999

312

360,-Kč

Kniha je vhodná jako úvod do praktické anesteziologie pro začínající lékaře

 

Krajina, A., Hlava, A.:

Angiografie

Nycomed/Amersham

1999

550

520,-Kč

Angiografie umožňuje přesně lokalizovat a do značné míry i diferencovat zánětlivá a nádoroá onemocnění při minimálním porušení integrity lidského těla. Stala se rozhodujícím operační terapie v mnoha oborech.

 

Kratochvíl, St.:

Léčení sexuálních dysfunkcí

Grada

1999

250

279,-Kč

Monografie uvádí všestarnný přehled o současných vědomostech a koncepcích v této oblasti

Uvedené publikace můžete zakoupit v prodejně: Zdravotnická literatura, Miroslav Wimmer, Lípová 6, 120 00 Praha 2, tel.:02/297607

zpět na předchozí stránku


redakce MPZ

Č&Č

webmaster BFS