zak.gif (6989 bytes) Zákony a vyhlášky
ve zdravotnictví

Průběžný přehled zákonů a vyhlášek
se vztahem ke zdravotnictví uveřejněných ve sbírce zákonů ČR od ledna 1999


Částka: Citace: Název předpisu: Datum přijetí: Datum účinnosti od:
153/2002 Sb. 437/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací) 3. 10. 2002 11. 10. 2002
112/2002 Sb. 305/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 24. června 2002 9. července 2002
112/2002 Sb. 304/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek 24. června 2002 9. července 2002
106/2002 Sb. 291/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 24. června 2002 28. června 2002
103/2002 Sb. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 30. května 2002 1. září 2002
102/2002 Sb. 281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 30. května 2002 28. června 2002
100/2002 Sb. 271/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 13. června 2002 1. července 2002
94/2002 Sb. 251/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002 13. června 2002 1. července 2002
88/2002 Sb. 233/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků 22. května 2002 6. června 2002
86/2002 Sb. 224/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění 22. května 2002 15. června 2002
75/2002 Sb. 180/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění pozdějších předpisů 22. dubna 2002 1. června 2002
57/2002 Sb. 138/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15. března 2002 1. června 2002
46/2002 Sb. 106/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách 12. března 2002 1. dubna 2002
45/2002 Sb. 105/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích 13. března 2002 29. března 2002
44/2002 Sb. 101/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 13. března 2002 1. dubna 2002
39/2002 Sb. 11/2002 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002 29. ledna 2002 13. března 2002
24/2002 Sb. 55/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn   1. leden 2002
23/2002 Sb. 54/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek 29. ledna 2002 1. března 2002
22/2002 Sb. 53/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků 29. ledna 2002 1. března 2002
21/2002 Sb. 52/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu 29. ledna 2002 1. března 2002
20/2002 Sb. 49/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 11. ledna 2002 8. února 2002
90/2002 Sb. 19/2002 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003 28. května 2002 12. června 2002
89/2002 Sb. 18/2002 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS") 29. května 2002 29. června 2002
5/2002 Sb. 10/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí 14. prosince 2001 14. ledna 2002

Věříme, že pro Vás budou naše informace užitečné. Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: mpz@zdrav.cz

Částka: Citace: Název předpisu: Datum přijetí: Datum účinnosti od:
143/2001 Sb. 458/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002 13. prosince 2001 1. leden 2002
143/2001 Sb. 440/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 30. listopadu 2001 1. leden 2002
163/2001 Sb. 435/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 5. prosince 2001 1. leden 2002
159/2001 Sb. 423/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 20. listopadu 2001 1. leden 2002
         
143/2001 Sb. 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 17. říjen 2001 1. leden 2002
140/2001 Sb. 370/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 12. říjen 2001 24. říjen 2001
108/2001 Sb. 286/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 2. červenec 2001 7. srpen 2001
103/2001 Sb. 268/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 12. červenec 2001 27. červenec 2001
98/2001 Sb. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 29. červen 2001 1. leden 2002
28/2001 Sb. 100/2001 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 9. červenec 2001 25. červenec 2001
81/2001 Sb. 211/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 15. červen 2001 1. červenec 2001
79/2001 Sb. 208/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků 8. červen 2001 22. červen 2001
72/2001 Sb. 191/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 9. květen 2001 15. červen 2001
70/2001 Sb. 184/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 29. květen 2001 1. července 2001
68/2001 Sb. 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 18. duben 2001 6. červen 2001
64/2001 Sb. 164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 13. duben 2001 18. červen 2001
62/2001 Sb. 157/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 25. duben 2001 1. červenec 2001
62/2001 Sb. 156/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 25. duben 2001 1. srpen 2001
56/2001 Sb. 138/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 28. březen 2001 1. červenec 2001
50/2001 Sb. 123/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 22. březen 2001 1. srpen 2001
46/2001 Sb. 12/2001 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001 7. březen 2001 30. březen 2001
42/2001 Sb. 108/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 9. březen 2001 26. březen 2001
42/2001 Sb. 107/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 9. březen 2001 26. březen 2001
42/2001 Sb. 106/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 2. březen 2001 26. březen 2001
35/2001 Sb. 89/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 15. únor 2001 28. únor 2001
31/2001 Sb. 84/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let 8. únor 2001 27. únor 2001
18/2001 Sb. 50/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek 26. leden 2001 7. únor 2001
13/2001 Sb. 38/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 19. leden 2001 1. únor 2001
13/2001 Sb. 37/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 8. leden 2001 1. únor 2001
9/2001 Sb. 26/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 8. leden 2001 23. leden 2001
5/2001 Sb. 20/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví  29. prosinec 2000 10. leden 2001
2/2001 Sb. 1/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)  11. prosinec 2000 10. leden 2001

Věříme, že pro Vás budou naše informace užitečné.Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: mpz@zdrav.cz

Částka: Citace: Název předpisu: Datum přijetí: Datum účinnosti od:
148/2000 Sb. 505/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování  22. prosinec 2000 1. leden 2001
147/2000 Sb. 504/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 22. prosinec 2000 1. leden 2001
146/2000 Sb. 502/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 27. listopad 2000 1. leden 2001
145/2000 Sb. 501/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků) 19. prosinec 2000 1. leden 2001
141/2000 Sb. 490/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví  15. prosinec 2000 1. leden 2001
139/2000 Sb. 480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 22. listopad 2000 1. leden 2001
136/2000 Sb. 473/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku  8. prosinec 2000 29. prosinec 2000
136/2000 Sb. 472/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.  8. prosinec 2000 1. ledna 2001
132/2000 Sb. 465/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.  8. prosinec 2000 1. ledna 2001
132/2000 Sb. 464/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch 8. prosinec 2000 1. ledna 2001
132/2000 Sb. 461/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 22. listopad 2000 1. ledna 2001
130/2000 Sb. 457/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy 13. prosinec 2000 1. ledna 2001
124/2000 Sb. 449/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů  7. prosinec 2000 1. ledna 2001
121/2000 Sb. 440/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  6. prosinec 2000 1. ledna 2001
121/2000 Sb. 421/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 27. listopadu 2000 1. ledna 2001
113/2000 Sb. 402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb. 1. srpen 2000
103/2000 Sb. 376/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly 9. září 2000 1. ledna 2001
102/2000 Sb. 373/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 6. října 2000 1. ledna 2001
102/2000 Sb. 372/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou 6. října 2000 1. ledna 2001
95/2000 Sb. 352/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 13. října 2000 13. září 2000
94/2000 Sb. 350/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků¨ 9. října 2000 9. října 2000
92/2000 Sb. 342/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka 30. září 2000 27. září 2000
88/2000 Sb. 317/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 29. srpna 2000 14. září 2000
88/2000 Sb. 316/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku 29. srpna 2000 14. září 2000
88/2000 Sb. 34/2000 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001 24. srpna 2000 od: 14. září 2000
82/2000 Sb. Vyhláška (296) Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv
74/2000 Sb. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 14. července 2000 1. ledna 2001
79/2000 Sb. Vyhláška (273) Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
77/2000 Sb. Vyhláška (274) Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb. Částka 79, rozeslaná dne 18. srpna 2000
76/2000 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. července 2000 ve věci návrhu na zrušení bodu 10. části I. přílohy k zákonu č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, Částka 76, rozeslaná dne 15. srpna 2000
71/2000 Sb. 234/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 90/1999 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky  19. července 2000 1. srpna 2000
58/2000 Sb. 187/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000 26. června 2000 1. července 2000
19/2000 Sb. 55/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 10. března 2000 1. července 2000
18/2000 Sb. 53/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 3. března 2000 1. dubna 2000
16/2000 Sb. 41/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 24. února 2000 10. března 2000
4/2000 Sb. 11/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 18. ledna 2000 28. ledna 2000

Věříme, že pro Vás budou naše informace užitečné.Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: mpz@zdrav.cz

Částka: Citace: Název předpisu: Datum přijetí: Datum účinnosti od:
112/1999 Sb. 363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 21. prosince 1999 1. dubna 2000
111/1999 Sb. 352/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony 9. prosince 1999 30. prosince 1999
11 Věstník MZČR
Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky - usnesení vlády č. 1374 ze dne 22. prosince 1999 ke stanovení hodnot bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2000 podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
22. prosince 1999 1. ledna 2000
97/1999 Sb. 296/1999/ Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 19. listopadu 1999 1. ledna 2000
83/1999 Sb. 247/1999/ Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 18. října 1999 1. ledna 2000
79/1999 Sb. 235/1999/ Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 15. října 1999 1. ledna 2000
77/1999 Sb. 230/1999/ Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 28. září 1999 14. října 1999
75/1999 Sb. 75/1999/1 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000 27. září 1999 1. října 1999
68/1999 Sb. 199/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 27. srpna 1999 1. října 1999
64/1999 Sb. 190/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů 29. července 1999 2. září 1999
63/1999 Sb. 184/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka 12. srpna 1999 24. srpna 1999
59/1999 Sb. 175/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka 23. července 1999 6. listopadu 1999
51/1999 Sb. 149/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj 25. června 1999 15. července 1999
48/1999 Sb. 132/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 9. června 1999 1. července 1999
43/1999 Sb. 117/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 3. června 1999 1. července 1999
42/1999 Sb. 114/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce 10. května 1999 15. června 1999
48/1999 Sb. 130/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky 2. května 1999 30. června 1999
39/1999 Sb. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 11. května 1999 1. ledna 2000
34/1999 Sb. 91/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 5. května 1999 20. května 1999
34/1999 Sb. 90/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 9. dubna 1999 20. května 1999
32/1999 Sb. 87/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 4. května 1999 13. května 1999
30/1999 Sb. 82/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod 22. března 1999 1. června 1999
26/1999 Sb. 61/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů 11. března 1999 1. října 1999
24/1999 Sb. 59/1999 Sb Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 26. března 1999 1. června 1999
19/1999 Sb. 19/1999/2 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů 25. února 1999 1. března 1999
19/1999 Sb. 19/1999/1 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999 8. března 1999 12. března 1999
18/1999 Sb. 47/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 23. února 1999 11. března 1999
13/1999 Sb. 31/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 27. ledna 1999 23. února 1999
8/1999 Sb. 22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 15. ledna 1999 24. února 1999
6/1999 Sb. 17/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy 7. prosince 1998 7. prosince 1998
5/1999 Sb. 5/1999/8 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny 7. ledna 1999 21. ledna 1999
5/1999 Sb. 5/1999/6 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 7. ledna 1999 21. ledna 1999
5/1999/3 Sb. 5/1999 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 7. ledna 1999 21. ledna 1999
5/1999 Sb. 5/1999/2 Sb Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 7. ledna 1999 21. ledna 1999
4/1999 10/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy 16. prosince 1998 19. ledna 1999
2/1999 Sb. 3/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné 22. prosince 1998 15. ledna 1999

Věříme, že pro Vás budou naše informace užitečné.Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: mpz@zdrav.cz

zpět na předchozí stránku


redakce MPZ

Č&Č

webmaster BFS